Hoàng hôn ngày 13 tháng 10 năm 2023

Mặt trời ở Port Douglas, Australia vào tháng 10 Thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn thay đổi trong suốt tháng 10. Ở trên, bạn có thể tìm thấy mức trung bình của tháng 10 {{props. vị trí. curYear }} ở Port Douglas. Dưới đây, bạn có thể thấy các giá trị cho từng ngày riêng lẻ trong tháng. Để xem biểu diễn đồ họa về quá trình của mặt trời, vui lòng nhấp vào ngày mong muốn

Bạn có thể đặt một liên kết sâu với đoạn mã sau

Có 17 ngày lễ được liệt kê cho ngày 13 tháng 10 năm 2023. Ngày nói tiếng Anh, Ngày người Samari tốt bụng, Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai, Ngày quốc tế chống thất bại, Ngày quốc tế nói tiếng đơn giản, Ngày quốc tế mặc trang phục, Ngày nhận thức về ung thư vú di căn, Ngày M&M quốc gia, Ngày quốc gia không mặc áo ngực, Ngày quốc gia rèn luyện trí não của bạn,

Hoàng hôn ngày 13 tháng 10 năm 2023

ban ngày

6. 56 giờ sáng – 4. 52 giờ chiều
9 giờ 56 phút

Giờ hiện tại. 11 Tháng sáu 2023 tại 5. 54. 37 giờ sángHướng mặt trời. 71° Độ cao Mặt trời Đông. -12. Khoảng cách mặt trời 6°. 151. 878 triệu kmNgày chí tiếp theo. 22 Th06 2023 12. 57 giờ sáng (Mùa đông)Mặt trời mọc Hôm nay. 6. 56 giờ sáng 63° Đông BắcHoàng hôn Hôm nay. 4. 52 giờ chiều 298° Tây Bắc

Biểu đồ Mặt trời 2023 cho Sydney

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5JunJulAugSepOctNovDec

222018161412100806040200

000204060810121416182022

Đêm

Tổng cộng

Chạng vạng thiên văn

Tổng cộng

Chạng vạng hàng hải

Tổng cộng

Chạng vạng dân sự

Tổng cộng

ban ngày

Tổng cộng

Buổi trưa / Nửa đêm

Tháng 10 năm 2023 — Mặt trời ở Sydney

  • Tháng 9
  • Tháng Mười
  • Tháng mười một
Tháng. Năm

Cuộn sang phải để xem thêm 2023Bình minh/Hoàng hônThời lượng ban ngàyChạng vạng thiên vănChạng vạng hàng hảiChạng vạng dân sựTrưa mặt trờiTháng 10Mặt trời mọcMặt trời lặnChênh lệch. StartEndStartEndStartEndTime Triệu. km 16. 33 giờ sáng (94°) 6. 57 giờ chiều (266°) 12. 24. 07+2. 055. 09 am8. 21 giờ tối5. 38 sáng7. 51 giờ chiều6. 08 am7. 22h12. 45 giờ chiều (59. 2°) 149. 80326. 31 giờ sáng (95°) 6. 58 giờ chiều (265°) 12. 26. 13+2. 055. 07 am8. 22h5. 37 sáng7. 52 giờ chiều6. 06 am7. 23h12. 44 giờ chiều (59. 6°) 149. 76136. 30 giờ sáng (95°) 6. 58 giờ chiều (265°) 12. 28. 19+2. 055. 06 am8. 23h5. 36 am7. 53 giờ chiều6. 05 sáng7. 23h12. 44 giờ chiều (59. 9°) 149. 71846. 29 giờ sáng (95°) 6. 59 giờ chiều (264°) 12. 30. 24+2. 055. 04 sáng8. 24h5. 34 am7. chiều 546. 04 am7. 24h12. 44 giờ chiều (60. 3°) 149. 67656. 27 giờ sáng (96°) 7. 00 giờ chiều (264°) 12. 32. 30+2. 055. 03 giờ sáng8. 25 giờ chiều5. 33 sáng7. 55 chiều6. 02 giờ sáng7. 25h12. 43 giờ chiều (60. 7°) 149. 63466. 26 giờ sáng (96°) 7. 01 giờ chiều (263°) 12. 34. 35+2. 055. 01 sáng8. 26h5. 31 giờ sáng7. 55 chiều6. 01 giờ sáng7. 26h12. 43 giờ chiều (61. 1°) 149. 59276. 25 giờ sáng (97°) 7. 01 giờ chiều (263°) 12. 36. 41+2. 055. 00 sáng8. 26h5. 30 am7. 56 chiều5. 59 am7. 27h12. 43 giờ chiều (61. 5°) 149. 55086. 23 giờ sáng (97°) 7. 2 giờ chiều (262°) 12. 38. 46+2. 054. 58 am8. 27h5. 28 am7. 57 chiều5. 58 am7. 27h12. 42 giờ chiều (61. 9°) 149. 50896. 22 giờ sáng (98°) 7. 03 giờ chiều (262°) 12. 40. 51+2. 054. 57 am8. 28h5. 27 sáng7. 58 chiều5. 57 am7. 28h12. 42 giờ chiều (62. 3°) 149. 466106. 21 giờ sáng (98°) 7. 04 giờ chiều (261°) 12. 42. 56+2. 054. 55 sáng8. 29h5. 26 am7. 59 chiều5. 55 sáng7. 29h12. 42 giờ chiều (62. 6°) 149. 424116. 19 giờ sáng (99°) 7. 04 giờ chiều (261°) 12. 45. 01+2. 044. 54 am8. 30 giờ chiều5. 24h8. 00 chiều5. 54 am7. 30pm12. 42 giờ chiều (63. 0°) 149. 381126. 18 giờ sáng (99°) 7. 5 giờ chiều (261°) 12. 47. 06+2. 044. 52 am8. 31 giờ chiều5. 23 giờ sáng8. 01 giờ chiều5. 53 am7. 31 giờ chiều12. 41 giờ chiều (63. 4°) 149. 339136. 17 giờ sáng (100°) 7. 06 giờ chiều (260°) 12. 49. 10+2. 044. 51 am8. 32h chiều5. 21 giờ sáng8. 01 giờ chiều5. 51 sáng7. 31 giờ chiều12. 41 giờ chiều (63. 8°) 149. 296146. 15 giờ sáng (100°) 7. 07 giờ chiều (260°) 12. 51. 14+2. 044. 49 am8. 33h chiều5. 20h8. 02 giờ chiều5. 50 sáng7. 32h12. 41 giờ chiều (64. 1°) 149. 254156. 14 giờ sáng (101°) 7. 20h (259°) 12. 53. 18+2. 034. 48 sáng8. 34h chiều5. 19 giờ sáng8. 03 giờ chiều 5. 49 am7. 33 chiều12. 41 giờ chiều (64. 5°) 149. 211166. 13 giờ sáng (101°) 7. 08 giờ tối (259°) 12. 55. 21+2. 034. 46 am8. 35 chiều5. 17 giờ sáng8. 04 giờ chiều 5. 47 sáng7. 34h chiều12. 40 giờ chiều (64. 9°) 149. 168176. 12 giờ sáng (101°) 7. 21:00 (258°) 12. 57. 24+2. 034. 45 sáng8. 36 chiều5. 16 giờ sáng8. 05 chiều5. 46 am7. 35 chiều12. 40 giờ chiều (65. 2°) 149. 126186. 11 giờ sáng (102°) 7. 10 giờ tối (258°) 12. 59. 27+2. 024. 43 sáng8. 37pm5. 15 giờ sáng8. 06 chiều5. 45 sáng7. 36 chiều12. 40 giờ chiều (65. 6°) 149. 083196. 09 giờ sáng (102°) 7. 11 giờ đêm (257°) 13. 01. 30+2. 024. 42 am8. 39 giờ chiều5. 13 giờ sáng8. 07pm5. 44 am7. 36 chiều12. 40 giờ chiều (66. 0°) 149. 040206. 08 giờ sáng (103°) 7. 12 giờ chiều (257°) 13. 03. 31+2. 014. 40 sáng8. 40pm5. 12 giờ sáng8. 08pm5. 42 am7. 37 chiều12. 40 giờ chiều (66. 3°) 148. 997216. 07 giờ sáng (103°) 7. 12 giờ trưa (257°) 13. 05. 33+2. 014. 39 sáng8. 41 giờ chiều5. 11 giờ sáng8. 09 giờ tối 5. 41 sáng7. 38 chiều12. 39 giờ chiều (66. 7°) 148. 954226. 06 giờ sáng (104°) 7. 13 giờ chiều (256°) 13. 07. 34+2. 004. 38 sáng8. 42pm5. 09 am8. 22h5. 40 sáng7. 39pm12. 39 giờ chiều (67. 0°) 148. 912236. 05 giờ sáng (104°) 7. 14 giờ chiều (256°) 13. 09. 34+2. 004. 36 am8. 43pm5. 08 am8. 11 giờ đêm5. 39 am7. 40pm12. 39 giờ chiều (67. 4°) 148. 869246. 03 giờ sáng (104°) 7. 15 giờ chiều (255°) 13. 11. 34+1. 594. 35 sáng8. 44h chiều5. 07 am8. 12 giờ trưa5. 38 sáng7. 41 giờ chiều12. 39 giờ chiều (67. 7°) 148. 827256. 02 giờ sáng (105°) 7. 16 giờ chiều (255°) 13. 13. 33+1. 594. 33 sáng8. 45pm5. 05 sáng8. 13 giờ chiều5. 36 am7. 42h12. 39 giờ chiều (68. 1°) 148. 785266. 01 giờ sáng (105°) 7. 17 giờ chiều (254°) 13. 15. 32+1. 584. 32 giờ sáng8. 46 chiều5. 04 sáng8. 14h chiều5. 35 sáng7. 43pm12. 39 giờ chiều (68. 4°) 148. 744276. 00 giờ sáng (106°) 7. 18 giờ chiều (254°) 13. 17. 30+1. 574. 31 sáng8. 48 giờ chiều5. 03 giờ sáng8. 15 giờ chiều5. 34 am7. 44h chiều12. 39 giờ chiều (68. 8°) 148. 702285. 59 giờ sáng (106°) 7. 19 giờ tối (254°) 13. 19. 27+1. 574. 29 am8. 49 chiều5. 02 giờ sáng8. 16 giờ chiều5. 33 sáng7. 45pm12. 38 giờ chiều (69. 1°) 148. 662295. 58 giờ sáng (107°) 7. 19 giờ tối (253°) 13. 21. 23+1. 564. 28 sáng8. 50 chiều5. 00 sáng8. 17h chiều5. 32 am7. 46 chiều12. 38 giờ chiều (69. 5°) 148. 622305. 57 giờ sáng (107°) 7. 20 giờ tối (253°) 13. 23. 19+1. 554. 27 sáng8. 51 giờ chiều4. 59 am8. 18h chiều5. 31 giờ sáng7. 47pm12. 38 giờ chiều (69. 8°) 148. 582315. 56 giờ sáng (107°) 7. 21 giờ tối (252°) 13. 25. 14+1. 544. 25 sáng8. 52 giờ chiều4. 58 am8. 19 giờ chiều5. 30 am7. 48h12. 38 giờ chiều (70. 1°) 148. 543* Tất cả thời gian đều là giờ địa phương của Sydney. Thời gian được điều chỉnh cho DST khi áp dụng. Họ tính đến khúc xạ. Ngày được dựa trên lịch Gregorian.

Lưu ý rằng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 lúc 2. 00 giờ sáng, và điều này được tính ở trên

Tháng một. Tháng Hai. tháng ba. tháng tư. Có thể. tháng 6. tháng 7. tháng 8. tháng 9. tháng mười. tháng 11. Tháng mười hai

Thời gian mặt trời và mặt trăng hôm nay cho Sydney
Thời gian mặt trăng mọc và lặn ở Sydney vào tháng 10
Các giai đoạn của Mặt trăng cho Sydney

Chạng vạng, bình minh và hoàng hôn là gì?
Buổi trưa mặt trời là gì?
Chỉ đường dựa trên hướng bắc thực

Hoàng hôn ngày 13 tháng 10 năm 2023

API thiên văn

Truy vấn vị trí của Mặt trời và Mặt trăng, nhận thời gian cho các sự kiện như bình minh và hoàng hôn

Cần giúp đỡ?

Mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Darwin trong Tháng mười?

Tháng 10 năm 2023 — Mặt trời ở Darwin

Mặt trời mọc lúc mấy giờ Melbourne trong Tháng mười?

Tháng 10 năm 2023 — Mặt trời ở Melbourne

What time is sunset in Sydney in September?

September 2023 — Sun in Sydney

What time does it get dark in january 2023 uk?

London, England, United Kingdom — Sunrise, Sunset, and Daylength, January 2023