Phương pháp sản xuất thức an giàu protein

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:


       + Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn.


       + Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.


       + Trồng xen canh, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.


- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit: Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

Các câu hỏi tương tự

Trong các phương pháp sau đây thì phương pháp nào không phải là phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein?

A. Nuôi giun đất

B. Trồng thật nhiều lúa, ngô, khoai, sắn

C. Chế biến sản phẩm nghề cá

D. Trồng nhiều cây họ đậu

Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em?

Trong các câu dưới đây, câu nào không thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein?

A. Chế biến sản phẩm nghề cá.

B. Trồng nhiều ngô, khoai, sắn.

C. Nuôi giun đất.

D. Trồng nhiều cây hộ Đậu.

Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào không thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein ?

A. Trồng nhiều cây họ Đậu

B. Chế biến sản phẩm nghề cá

C. Trồng nhiều ngô, khoai, sắn

D. Nuôi giun đất

Câu 2: Thức ăn nào sau đây giàu protein:

A. Bột cá, giun đất

B. Giun đất, rơm

C. Đậu phộng, bắp

D. Bắp, lúa

Câu 3: Dựa theo thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn, thức ăn được phân loại thành mấy nhóm ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 4: Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của khô dầu lạc (đậu phộng) là:

A. Chất xơ

B. Protein

C. Gluxit

D. Lipid

Câu 5: Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu chất dinh dưỡng gì ?

A. Chất xơ

B. Lipid

C. Gluxit

D. Protein 

Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ?

Đề bài

Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ? 

Lời giải chi tiết

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

+ Nuôi trồng thủy hải sản.

+ Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn từ động vật như giun đất, nhộng tằm.

+ Trồng xen, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit:

+ Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

Loigiaihay.com

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ 7 – Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

 • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ Lớp 7

  • Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7
  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 7

  (trang 107 sgk Công nghệ 7): Dựa vào các thành phần dinh dưỡng chủ yếu, em hãy phân loại và điền vào vở bài tập các loại thức ăn sau đây thuộc loại thức ăn nào.

  Tên thức ăn Thành phần dinh dưỡng chủ yếu Phân loại
  Bột cá Hạ Long. 46% protein.
  Đậu tương. 36% protein.
  Khô dầu lạc. 40% protein.
  Hạt ngô vàng. 8.9% protein và 69% gluxit.
  Rơm lúa. > 30% xơ.

  Trả lời:

  Tên thức ăn Thành phần dinh dưỡng chủ yếu Phân loại
  Bột cá Hạ Long. 46% protein. Thức ăn giàu protein.
  Đậu tương. 36% protein. Thức ăn giàu protein.
  Khô dầu lạc. 40% protein. Thức ăn giàu protein.
  Hạt ngô vàng. 8.9% protein và 69% gluxit. Thức ăn giàu gluxit.
  Rơm lúa. > 30% xơ. Thức ăn thô.

  (trang 108 sgk Công nghệ 7): Hãy đánh dấu (x) vào phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin.

  1) Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

  2) Trồng nhiều ngô, khoai, sắn…

  3) Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

  4) Trồng xen, tăng vụ… để có nhiều cây hạt họ đậu.

  Trả lời:

  Phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin là phương pháp: (1), (3), (4).

  (trang 109 sgk Công nghệ 7): Hãy điền vào bảng trong vở bài tập phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a, b, …):

  a) Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

  b) Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương dể trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.

  c) Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.

  d) Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi

  Phương pháp sản xuất Kí hiệu
  Thức ăn giàu gluxit
  Thức ăn thô xanh

  Trả lời:

  Phương pháp sản xuất Kí hiệu
  Thức ăn giàu gluxit a
  Thức ăn thô xanh b, c

  Câu 1 trang 109 sgk Công nghệ 7: Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?

  Lời giải:

  – Thức ăn giàu Protein là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 14% (bột cá hạ long, đậu tương, khô dầu lạc,…).

  – Thức ăn giàu Gluxit thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50% (hạt ngô vàng,…).

  – Thức ăn thô là thức ăn có chứa hàm lượng xơ > 30% (rơm lúa,…).

  Câu 2 trang 109 sgk Công nghệ 7: Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em?

  Lời giải:

  – Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

  + Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn.

  + Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

  + Trồng xen canh, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

  – Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit: Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

  Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi – Câu 2 trang 109 SGK Công Nghệ 7 . Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ?

  Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ? 

  Phương pháp sản xuất thức an giàu protein

  – Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

  + Nuôi trồng thủy hải sản.

  + Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn từ động vật như giun đất, nhộng tằm.

  Quảng cáo

  + Trồng xen, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

  – Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit:

  + Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

  - Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

         + Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn.

         + Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

         + Trồng xen canh, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

  - Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit: Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?

  Xem đáp án » 18/03/2020 7,144

  Hãy điền vào bảng trong vở bài tập phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a, b, …):

  a) Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

  b) Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương dể trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.

  c) Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.

  d) Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi

  Phương pháp sản xuất Kí hiệu
  Thức ăn giàu gluxit  
  Thức ăn thô xanh  

  Xem đáp án » 18/03/2020 2,592

  Dựa vào các thành phần dinh dưỡng chủ yếu, em hãy phân loại và điền vào vở bài tập các loại thức ăn sau đây thuộc loại thức ăn nào.

  ên thức ăn Thành phần dinh dưỡng chủ yếu Phân loại
  Bột cá Hạ Long. 46% protein.  
  Đậu tương. 36% protein.  
  Khô dầu lạc. 40% protein.  
  Hạt ngô vàng. 8.9% protein và 69% gluxit.  
  Rơm lúa. > 30% xơ.  

  Xem đáp án » 18/03/2020 1,812

  Hãy đánh dấu (x) vào phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin.

  1) Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

  2) Trồng nhiều ngô, khoai, sắn...

  3) Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

  4) Trồng xen, tăng vụ... để có nhiều cây hạt họ đậu.

  Xem đáp án » 18/03/2020 1,267

  Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phương pháp sản xuất thức an giàu protein