Chủ đề: H���c T���t

Có 22 bài viết

Đề bài - dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của nhật bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.
Đề bài - dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của nhật bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.

Dựa vào bảng 9.2 (trang 77 sgk Địa lí 11), hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 1973. Đề bài ...

Đề bài - câu 3 trang 213 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 3 trang 213 sgk sinh học 12 nâng cao

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phần bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, ...

Đề bài - câu 1 trang 132 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 1 trang 132 sgk sinh học 12 nâng cao

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi cho ...

Đề bài - bài 1 trang 82 sgk hóa học 10 nâng cao
Đề bài - bài 1 trang 82 sgk hóa học 10 nâng cao

Quy tắc bát tử: Nguyên tử của nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình electron bền vững của các khí hiếm với ...

Đề bài - bài 49 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao
Đề bài - bài 49 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao

\(z = 1 - 2i\)thì \(\left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}} = \sqrt 5 \) Đề bài Modun của \(1 2i\) bằng (A) 3; ...

Trả lời gợi ý bài 18 trang 46 sgk gdcd lớp 6
Trả lời gợi ý bài 18 trang 46 sgk gdcd lớp 6

Em không đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư dán lại rồi đưa cho Hiền vì như vậy trước hết là lừa dối Hiền, sau là không tôn trọng bạn ...

t and c là gì - Nghĩa của từ t and c
t and c là gì - Nghĩa của từ t and c

t and c có nghĩa là "quá mát" thường được sử dụng sarcastical khi mô tả lớp trên phổ biến ví dụ no scott sẽ không ở đây vì anh ta là t C. cho chúng ta ...

Đề bài:Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Lor-ca - cảm nhận của anh (chị) về hình tượng lor-ca
Đề bài:Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Lor-ca - cảm nhận của anh (chị) về hình tượng lor-ca

Phần cuối bài thơ (13 câu), Thanh Thảo dùng lối nói phủ định để khẳng định một chân lí, để ca ngợi sự bất tử của người nghệ sĩ. Không ai có thể ...

Tình hình việt nam nửa cuối thế kỉ xix
Tình hình việt nam nửa cuối thế kỉ xix

=> Tình hình trên làm cho các cuộc khởi nghĩa của nông dân lại tiếp tục bùng nổ dữ dội trong những năm cuối thế kỉ XIX. ...

Đề bài - hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai
Đề bài - hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai

- Tính chất: Mang tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi của tầng lớp trên, giới hạn trong khuôn khổ của chủ nghĩa thực dân. Đề bài ...

Đề bài - nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?
Đề bài - nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

- Tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế. Bởi kinh tế là nội dung quan trọng nhất, nó quyết ...

Đề bài - những nhiệm vụ chính của liên hợp quốc là gì?
Đề bài - những nhiệm vụ chính của liên hợp quốc là gì?

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc. Đề bài ...

I Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp địa lí 10
I Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp địa lí 10

Ví dụ: ngành công nghiệp khai thác và tuyển than của nước ta lập trung ở Quảng Ninh, nơi chiếm 94% trữ lượng than cả nước, hay các nhà máy xi măng lớn của ...

Đề bài - trình bày những phát minh lớn về khoa học-kỹ thuật cuối thế kỉ xix-đầu thế kỉ xx
Đề bài - trình bày những phát minh lớn về khoa học-kỹ thuật cuối thế kỉ xix-đầu thế kỉ xx

- Phát minh về điện của các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới. Đề bài ...

Đề bài - trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, ở việt nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số?
Đề bài - trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, ở việt nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số?

- Ở Tây Nguyên, các đồng bào dân tộc thiểu số đã nhiều lần nổi dậy. Có ảnh hưởng lớn nhất là cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mnông do NTrang Lơng chỉ ...

Đề bài - bài 1 trang 79 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 1 trang 79 sgk vật lí 12

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng ...

Đề bài - bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1
Đề bài - bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\): \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_\text{n thừa số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} ...

Đề bài - bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giả sử ta có: \(\dfrac{1}{9} = 0,111... = 0,\left( 1 \right)\); thì \(0,(1)\) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là \(1.\) Đề bài ...