Chủ đề: Ng���c L���c

Có 98 bài viết

Đề bài - giải câu 2 trang 85 sbt địa 11
Đề bài - giải câu 2 trang 85 sbt địa 11

- Giải thích: In-đô-nê-xi-a là nước có giá trị tăng trưởng thấp vì khối lượng giá trị xuất khẩu tương đối lớn và giá trị xuất khẩu tăng chậm. Trong ...

Đề bài - bài 2.103 trang 137 sbt giải tích 12
Đề bài - bài 2.103 trang 137 sbt giải tích 12

Ta có: (displaystyle {left( {frac{1}{3}} right)^{frac{1}{x}}} < {left( {frac{1}{3}} right)^2})(displaystyle Leftrightarrow frac{1}{x} > 2 Leftrightarrow frac{{1 - 2x}}{x} > 0) ...

Đề bài - giải câu 1 trang 16 sách bài tập địa lí 11
Đề bài - giải câu 1 trang 16 sách bài tập địa lí 11

Xu hướng toàn cầu hoá kinh tế đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế của các nước đang phát triển, đòi hỏi các quốc gia này phải có ...

Đề bài - bài 2 trang 52 sbt sử 12
Đề bài - bài 2 trang 52 sbt sử 12

- Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học - kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ. Đề bài ...

Bài 28 trang 12 sbt toán 7 tập 1
Bài 28 trang 12 sbt toán 7 tập 1

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc:Khi bỏ dấu ngoặc có dấuđứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấuthành dấu+và dấu+thành ...

Đề bài - câu 6.24 trang 199 sbt đại số 10 nâng cao
Đề bài - câu 6.24 trang 199 sbt đại số 10 nâng cao

Các điểm trên đường tròn lượng giác xác định bởi các số (dfrac{{kpi }}{3}left( {k in Z} right)) là các đỉnh của một lục giác đều nội tiếp đường ...

Đề bài - câu 6.9 trang 196 sbt đại số 10 nâng cao
Đề bài - câu 6.9 trang 196 sbt đại số 10 nâng cao

a) (dfrac{{7pi }}{3}); b) (dfrac{{ - 17pi }}{5}); Đề bài Tìm số đo độ của các cung lượng giác có số đo rađian sau: a) ...

cool c là gì - Nghĩa của từ cool c
cool c là gì - Nghĩa của từ cool c

cool c có nghĩa là christopher doulass roney (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1969), được biết đến với tên sân khấu Cool C, là một người MỹRapper đang hoạt động vào ...

Đề bài - thử tài bạn 5 trang  143 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - thử tài bạn 5 trang 143 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Xét tam giác ABC và CDA có AB = CD (gt), BC = DA (gt), AC (cạnh chung) Đề bài a) Trên hình 17 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ...

Đề bài - bài 1 trang 140 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1
Đề bài - bài 1 trang 140 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1

Khi mắc bóng đèn sợi đốt (hình H20.13) vào mạng điện gia đình, dù cường độ dòng điện qua đèn liên tục tăng, giảm nhưng độ sáng của đèn hầu như không ...

Đề bài - câu 3 trang 213 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 3 trang 213 sgk sinh học 12 nâng cao

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phần bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, ...

t and c là gì - Nghĩa của từ t and c
t and c là gì - Nghĩa của từ t and c

t and c có nghĩa là quá mát thường được sử dụng sarcastical khi mô tả lớp trên phổ biến ví dụ no scott sẽ không ở đây vì anh ta là t C. cho chúng ta ...

Đề bài:Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Lor-ca - cảm nhận của anh (chị) về hình tượng lor-ca
Đề bài:Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Lor-ca - cảm nhận của anh (chị) về hình tượng lor-ca

Phần cuối bài thơ (13 câu), Thanh Thảo dùng lối nói phủ định để khẳng định một chân lí, để ca ngợi sự bất tử của người nghệ sĩ. Không ai có thể ...

Đề bài - trình bày những phát minh lớn về khoa học-kỹ thuật cuối thế kỉ xix-đầu thế kỉ xx
Đề bài - trình bày những phát minh lớn về khoa học-kỹ thuật cuối thế kỉ xix-đầu thế kỉ xx

- Phát minh về điện của các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới. Đề bài ...

Đề bài - bài 1 trang 79 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 1 trang 79 sgk vật lí 12

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng ...

Đề bài - bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1
Đề bài - bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Lũy thừa bậc (n) của (a) là tích của (n) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng (a): ({a^n} = underbrace {a.a.,....a}_text{n thừa số},,,,left( {n ne 0} ...

triple l là gì - Nghĩa của từ triple l
triple l là gì - Nghĩa của từ triple l

triple l có nghĩa là Triple L là một loại cuộc sống chăm sóc miễn phí. Bạn cười ... bạn yêu ... bạn sống !! Cười, yêu, sống. Triple L. Được đặt ra bởi ...