Bài tiếng việt trang 90 lớp 5 tập 27 năm 2024

Mở rộng vốn từ: Truyền thống - Tuần 27 giúp các em học sinh lớp 5 nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tiếng Việt 5 Tập 2 trang 90, giúp các em có thêm nhiều vốn từ về truyền thống, biết cách ghi lại những truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Luyện từ và câu Tuần 27 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây để ôn tập thật tốt kiến thức cho tiết Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ truyền thống.

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 90, 91, 92

Câu 1

Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh họa mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao:

 1. Yêu nước M: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.
 1. Lao động cần cù
 1. Đoàn kết
 1. Nhân ái

Trả lời:

 1. Yêu nước

"Con ơi, con ngủ cho lành Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi."

"Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng."

 1. Lao động cần cù

"Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ." "Có công mài sắt có ngày nên kim."

Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần cho ai

 1. Đoàn kết

"Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau."

"Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao."

 1. Nhân ái

"Thương người như thể thương thân."

"Lá lành đùm lá rách."

"Máu chảy ruột mềm"

Câu 2

Mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S.

Giải bài tập bài Chính tả - Tuần 27: Cửa sông trang 51 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Bài tập: Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

Đề bài

Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

 1. Người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ là Cri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô (1451-1506), một nhà hàng hải người l-ta-li-a. Cô-lôm-bô tưởng nhầm vùng đất này là Ấn Độ. Về sau, người đồng hương của ông là nhà hàng hải A-mê-ri-gô Ve-xpu-xi (1454-1512) đã đính chính sai lầm ấy và khẳng định vùng đất Cô-lôm-bô tìm được là một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Chính vì vậy, tập bản đồ xuất bản ở Lo-ren (Pháp) năm 1507 đã gọi châu lục này là A-mê-ri-ca (châu Mĩ), dựa theo tên của A-mê-ri-gô. (1451-1506) .
 1. Đỉnh E-vơ-rét trong dãy Hi-ma-lay-a là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8848 mét này là Ét-mân Hin-la-ri (người Niu Di-lân) và Ten-sinh No-rơ-gay (một thổ dân vùng Hi-ma-lay-a). Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là 29-5-1953.

Theo TÂN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ

Cách viết

Giải thích cách viết

 1. Tên người

-…………

………

 1. Tên địa lí

- l-ta-li-a,……

-Mĩ, ......

- Mĩ,…………

………

………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết

Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

Cách viết

Giải thích cách viết

 1. Tên người

Gri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô, A-mê-ri-gô, Ve-xpu-xi, Ét-mân Hin-la-ri,

Ten-sinh N-rơ-gay.

- Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

 1. Tên địa lí

l-ta-li-a, Lo-ren A-mê-ri-ca, E-vơ-rét, Hi-ma-lay-a, Niu Di-lân, Mĩ, Ấn Độ, Pháp.

- Đối với những chữ không viết theo phiên âm nước ngoài mà được phiên âm theo âm Hán Việt thì cách viết như cách viết tên riêng Việt Nam.

Loigiaihay.com

 • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 51, 52, 53 Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 51, 52, 53 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :
 • Tập làm văn - Ôn tập về tả cây cối trang 54, 55 Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập về tả cây cối trang 54, 55 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc bài văn Cây chuối mẹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 96), trả lời các câu hỏi sau :
 • Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối trang 56, 57 Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối trang 56, 57 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đọc bài văn Qua những mùa hoa (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 98). Gạch dưới các từ ngữ có tác dụng nối trong ba đoạn văn đầu hoặc bốn đoạn văn cuối. Tập làm văn - Tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 57

Giải đề văn bài Tập làm văn - Tả cây cối (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 57 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau: