Criticize nghĩa là gì

criticize

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: criticize

Show

Phát âm : /'kritisaiz/ Cách viết khác : (criticise) /'kritisaiz/

+ động từ

 • phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích

Từ liên quan

 • Từ đồng nghĩa:
  criticise knock pick apart

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "criticize"

 • Những từ phát âm/đánh vần giống như "criticize":
  critic criticise criticize critique
 • Những từ có chứa "criticize":
  criticize hypercriticize
 • Những từ có chứa "criticize" in its definition in Vietnamese - English dictionary:
  kiểm thảo phê phán chê trách phê bình mạt sát hặc đả kích bác bẻ chỉ trích moi móc more...

Lượt xem: 340


criticize

* động từ - phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích


criticize

ch ; chỉ trích ; phê bình ; phê phán ; án ;

criticize

ch ; chỉ trích ; phê bình ; phê phán ; án ;


criticize; criticise; knock; pick apart

find fault with; express criticism of; point out real or perceived flaws

criticize; criticise

act as a critic


critical

* tính từ - phê bình, phê phán - hay chỉ trích, hay chê bai; có ý kiến chống lại; khó tính, khó chiều - nguy cấp, nguy ngập, nguy kịch =to be in a critical condition+ ở trong tình trang nguy kịch - (vật lý); (toán học) tới hạn =critical point+ điểm tới hạn =critical temperature+ độ nhiệt tới hạn !critical age - (y học) thời kỳ mãn kinh

criticism

* danh từ - sự phê bình, sự phê phán, sự bình phẩm, sự chỉ trích - lời phê bình, lời phê phán, lời bình phẩm, lời chỉ trích

criticize

* động từ - phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích

critically

* phó từ - chỉ trích, trách cứ - trầm trọng

criticalness

- xem critical

criticizer

- xem criticize

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:
Tweet