Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích của nó gấp lên bao nhiêu lần

477 lượt xem

Bài toán về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài liên quan đến các công thức tính diện tích của hình lập phương giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức về hình lập phương và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Đề bài: Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần?

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ban đầu của hình lập phương.

+ Bước 2: Tính độ dài cạnh mới của hình lập phương.

+ Bước 3: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp độ dài cạnh lên 3 lần.

+ Bước 4: Sử dụng phép chia để so sánh diện tích xung quanh và diện tích toàn phần mới với diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ban đầu.

Diện tích xung quanh của hình lập phương:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Công thức:

Sxq = a x a x 4

Trong đó:

Sxq là diện tích toàn phần hình lập phương

a là độ dài cạnh của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương:

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Công thức:

Stp = a x a x 6

Trong đó:

Stp là diện tích toàn phần hình lập phương

a là độ dài cạnh của hình lập phương

Lời giải:

Diện tích xung quanh ban đầu của hình lập phương là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích toàn phần ban đầu của hình lập phương là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm2)

Độ dài cạnh mới của hình lập phương là:

4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh mới của hình lập phương là:

12 x 12 x 4 = 576 (cm2)

Diện tích toàn phần mới của hình lập phương là:

12 x 12 x 6 = 864 (cm2)

Diện tích xung quanh mới gấp diện tích xung quanh ban đầu số lần là:

576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần mới gấp diện tích toàn phần ban đầu số lần là:

864 : 96 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

Câu hỏi liên quan:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Bài tập liên quan đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

nếu gấp cạnh hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó gấp lên bao nhiêu lần?

các bạn giải ra nhé

Khi cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó gấp lên mấy lần ?

khi cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên mấy lần? (giải ra nhaaa)

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!