boller i kål là gì - Nghĩa của từ boller i kål

boller i kål có nghĩa là

Một câu được sử dụng bởi Hồi giáo có nghĩa là những quả bóng trong Kale.

Thí dụ

Skal VI Lave Boller I Kål
Chúng ta sẽ có những quả bóng trong Kale