Khi nào kết quả NEET 2023 sẽ được công bố?

Kết quả NEET 2023. Cơ quan kiểm tra quốc gia (NTA) sẽ sớm công bố kết quả NEET. Tuy nhiên, ngày kết quả NEET 2023 vẫn chưa được Cơ quan Khảo thí Quốc gia (NTA) công bố. Sau khi phát hành, có thể tải xuống kết quả NEET UG tại trang web chính thức. neet. nta. nic. TRONG. Theo thông cáo báo chí của NTA, 20. 87 vạn thí sinh dự thi. Do đó, có thể dự kiến ​​rằng kết quả NEET có thể được công bố trước ngày 10 tháng 6 năm 2023

Thí sinh phải lưu ý rằng kết quả sẽ chỉ được công bố trực tuyến và chỉ có thể được kiểm tra thông qua trang web chính thức của NTA. Theo xu hướng của những năm trước, NTA tuyên bố kết quả NEET 2023, trong vòng vài ngày sau khi đóng cửa sổ phản đối chính câu trả lời tạm thời.   

Họ phải sử dụng thông tin đăng nhập của họ. số cuộn, ngày sinh và mã pin bảo mật để tải xuống bảng điểm NEET. Cùng với kết quả NEET, NTA sẽ công bố tên của tất cả những người đứng đầu Ấn Độ và điểm giới hạn theo danh mục và xếp hạng phần trăm. NTA sẽ đề cập đến các điểm theo chủ đề, tất cả các xếp hạng của Ấn Độ và các thông tin khác trên phiếu ghi điểm

Khi nào kết quả NEET 2023 sẽ được công bố?

Sau khi kết quả NEET UG 2023 được công bố, Ủy ban Tư vấn Y tế (MCC) sẽ tiến hành tư vấn NEET UG 2023 cho 15% Hạn ngạch toàn Ấn Độ và 85% hạn ngạch tiểu bang dựa trên cấp bậc. Năm nay, kỳ thi NEET UG 2023 được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2023, dưới hình thức thi trên giấy và bút

Kỳ thi được tiến hành tại 4097 trung tâm khảo thí ở 499 thành phố trong cả nước bao gồm 14 thành phố bên ngoài Ấn Độ. Kỳ thi lại cho một số học sinh không thể xuất hiện do bạo lực ở Manipur được tổ chức vào ngày 6 tháng 6. Theo báo cáo, hơn 8.000 ứng cử viên đã xuất hiện trong kỳ thi lại NEET

Đọc bài viết dưới đây để biết thông tin cập nhật mới nhất về ngày giờ kết quả NEET, liên kết chính thức, cách tải xuống, điểm giới hạn, tỷ lệ phần trăm vượt qua và các thông tin liên quan khác

Kết quả NEET 2023 Ngày và Giờ là gì?

Dự kiến ​​kết quả NEET 2023 sẽ được công bố vào ngày 10/6. Tuy nhiên, NTA chưa công bố bất kỳ xác nhận chính thức nào về ngày giờ kết quả NEET. Nói chung, kết quả NEET được công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày thi. Tuy nhiên, trong ba năm qua, kết quả NEET đã bị trì hoãn do kỳ thi được tiến hành muộn do COVID-19. Thí sinh có thể kiểm tra bảng dưới đây để biết ngày kết quả NEET.  

Kết quả NTA NEET 2023 Ngày - Phân tích xu hướng 5 năm qua

Năm thi NEET

Ngày thi NEET

Ngày kết quả NEET

NEET 2023

Ngày 7 tháng 5 năm 2023

Ngày 10 tháng 6 năm 2023 (Dự kiến)

NEET 2022

Ngày 17 tháng 7 năm 2022

Ngày 7 tháng 9 năm 2022 (Hoãn do COVID-19)

NEET 2021

Ngày 12 tháng 9 năm 2021

Ngày 01 tháng 11 năm 2021 (Hoãn do COVID-19)

NEET 2020

13 Tháng Chín, 2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2020 (Hoãn do COVID-19)

NEET 2019

05 Tháng Năm, 2019

05 Tháng Sáu, 2019

NEET 2018

06 Tháng Năm, 2018

04 Tháng Sáu, 2018

Kết quả NEET 2023. Liên kết chính thức và cách kiểm tra kết quả NEET UG?

Kết quả NEET 2023 liên kết chính thức được đưa ra dưới đây

Liên kết kết quả 1

ntaresults. nic. trong/resultservices/NEET-2023-auth

Liên kết kết quả 2

neet. nta. nic. TRONG

Liên kết kết quả 3

ntaresults. nic. TRONG

Liên kết kết quả 4

nta. AC. TRONG

Làm cách nào để kiểm tra Kết quả NEET và Thẻ điểm 2023 Trực tuyến?

Quy trình từng bước để tải xuống kết quả NEET 2023 được đưa ra bên dưới. Thí sinh có thể xem bên dưới cách tải xuống Kết quả NEET UG 2023 từ neet. nta. nic. trong kết quả

  • Bước 1. Truy cập trang web chính thức của kết quả NTA NEET neet. nta. nic. TRONG
  • Bước 2. Nhấp vào “Xem NEET-UG 2023 -Kết quả”
  • Bước 3. Trên cửa sổ đăng nhập kết quả NEET, hãy nhập số cuộn, ngày sinh và mã pin bảo mật được cung cấp
  • Bước 4. Bảng điểm NEET 2023 xuất hiện trên màn hình
  • Bước 5. Các ứng viên nên tải xuống kết quả NEET 2023 bằng cách nhấp vào tab 'In' và sau đó lưu nó cho đến khi quá trình nhập học kết thúc
Kiểm tra hình ảnh Thẻ điểm NEET 2023 Cửa sổ đăng nhập

Hình ảnh của cửa sổ đăng nhập trông giống như hình ảnh được cung cấp bên dưới.  

GHI CHÚ. Các ứng viên nên tải xuống và lưu bản sao PDF Kết quả NEET 2023 vì đây là tài liệu quan trọng mà họ phải tải lên và trình bày trong quá trình tư vấn và quá trình nhập học MBBS và BDS

Bảng điểm NEET 2023

Các ứng viên đã xuất hiện cho NEET có thể tải xuống bảng điểm trực tuyến từ trang web chính thức. neet. nta. nic. TRONG. Họ phải sử dụng thông tin đăng nhập của mình để tải xuống bảng điểm NEET bằng cách sử dụng số đơn đăng ký và ngày sinh của họ. Theo thông tin có sẵn, bảng điểm của NEET có thể sẽ có các chi tiết được đề cập bên dưới. điểm phần trăm được đảm bảo trong Vật lý, Hóa học và Sinh học, phần trăm tổng thể, ngưỡng, xếp hạng, v.v. Kiểm tra bảng dưới đây để biết chi tiết đầy đủ.  

Kết quả NEET 2023. Các chi tiết được đề cập trong Thẻ điểm NTA NEET là gì

Các ứng viên nên tải xuống bảng điểm NEET 2023 và giữ nó bên mình vì nó phải được tải lên trong quá trình tư vấn và nộp cho các trường cao đẳng y tế tương ứng tại thời điểm nhập học. Thí sinh có thể tra bảng dưới đây để biết thông tin nào có trong phiếu điểm NEET 2023.  

Sô hiệu đăng ki

Thông tin cá nhân

Tên ứng viên

Tên của Cha và Mẹ

Giới tính

Quốc tịch

Ngày sinh

Danh mục/Tiểu danh mục

Điểm phần trăm - Vật lý, Hóa học và Sinh học (Thực vật học và Động vật học)

Tổng số điểm đạt được

NEET 2023 Xếp hạng toàn Ấn Độ

Trạng thái đủ điều kiện của NEET

NEET AIR cho ghế 15% AIQ

Điểm giới hạn NEET

Tổng xếp hạng

Hạng mục

Hướng dẫn

Mã vạch kết quả

Kiểm tra bên dưới bản sao của thẻ điểm NEET 2023

Kết quả NEET 2023. các điểm tối thiểu để đủ điều kiện là gì

Điểm tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện cho NEET 2023 là phần trăm thứ 50 cho phần trăm chung và phần trăm thứ 45 cho OBC/SC/ST và các ứng cử viên hạng mục dành riêng khác. Để biết thêm chi tiết về điểm giới hạn NEET được đưa ra dưới đây.  

NEET 2023. Điểm đủ điều kiện theo danh mục và điểm giới hạn

Loại

Ngưỡng điểm vòng loại NEET 2023

Tổng quan

phần trăm thứ 50

SC/ST/OBC

phần trăm thứ 40

Đại cương-PwD

phần trăm thứ 45

SC/ST/OBC-PwD

phần trăm thứ 40

Kết quả NEET 2023 - Cách tính điểm?

Điểm NEET 2023 đã được tính theo sơ đồ chấm điểm quy định. Theo sơ đồ chấm điểm của NEET, đối với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh ghi được 4 điểm trong khi đối với mỗi câu trả lời sai, 1 điểm bị trừ. Điểm tổng thể sẽ được tính trên tổng số điểm là 720.  

Sơ đồ chấm điểm NEET 2023.  

  • Câu trả lời chính xác. +4 điểm
  • phản hồi sai. -1 điểm
  • câu hỏi chưa được trả lời. 0 điểm
Phương pháp tính điểm NEET. Điểm NEET (Trên 720)= 4 X tổng số câu trả lời đúng - 1 X tổng số câu trả lời sai

Kết quả NTA NEET 2023 - Phần trăm NEET là gì và được tính như thế nào?

Phần trăm được xác định trên cơ sở điểm cao nhất được đảm bảo trong danh sách thành tích chung của Toàn Ấn Độ trong NEET  để nhập học và cung cấp thông tin về số lượng ứng viên đã đạt điểm nhiều hơn hoặc thấp hơn một người có nguyện vọng cụ thể. Điểm phần trăm NEET đề cập đến vị trí của ứng viên có liên quan đến người đứng đầu NEET và cao hơn những người khác. Điểm phần trăm dựa trên thành tích tương đối của tất cả những người xuất hiện trong kỳ thi. Thí sinh phải biết rằng điểm phần trăm không giống như phần trăm số điểm đạt được. Tổng điểm phần trăm không phải là tổng điểm hoặc trung bình của điểm phần trăm của từng môn học

Điểm phần trăm NEET 2023 của một ứng cử viên đã được tính như sau.  

100 lần số lượng thí sinh xuất hiện trong kỳ thi với điểm thô thấp hơn thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi

NEET Cut Off 2023. NEET bị cắt điểm và điểm là gì

Điểm giới hạn NEET là điểm tối thiểu mà thí sinh phải đảm bảo để đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Các ứng viên đảm bảo đạt điểm theo danh mục của họ sẽ được tuyên bố là đủ điều kiện. Tuy nhiên, xét tuyển vào trường cao đẳng y tế sẽ dựa trên thứ hạng thành tích của thí sinh. Ngưỡng NEET thường có hai loại - ngưỡng nhập học và ngưỡng đủ điều kiện.  

  • Điểm giới hạn đủ điều kiện của NEET. Đây là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đảm bảo để vượt qua kỳ thi. Điểm ngưỡng đủ điều kiện của NEET là phân vị thứ 50 đối với Chung và phân vị thứ 40 đối với các ứng cử viên loại SC/ST/OBC.  
  • Nhập học NEET bị cắt điểm. Điểm giới hạn nhập học NEET là thứ hạng cuối cùng mà tại đó ứng viên sẽ được nhập học

NEET Cut Off 2023. Điểm giới hạn dự kiến ​​nằm trong khoảng  710 - 125 cho Hạng mục chung

Điểm giới hạn NEET 2023 sẽ được công bố cùng với kết quả tuyên bố. Trong khi đó, dựa trên thông tin đầu vào của chuyên gia, ngưỡng dự kiến ​​của NEET 2023 dành cho các ứng cử viên hạng mục Chung và dành riêng được lập bảng dưới đây.  

Loại

Tỷ lệ phần trăm ngưỡng NEET 2023

NEET Điểm giới hạn dự kiến

Tổng quan

phần trăm thứ 50

710-125

SC/ST/OBC

phần trăm thứ 40

132 -98

Đại cương-PwD

phần trăm thứ 45

Được công bố

SC/ST/OBC-PwD

phần trăm thứ 40

Được công bố

Kết quả NEET 2023. Điểm chuẩn năm trước

Các ứng viên có thể kiểm tra bên dưới điểm giới hạn NEET thông minh của năm ngoái

Loại

tiêu chí đủ điều kiện

Điểm giới hạn 2022

Điểm giới hạn 2021

Điểm giới hạn 2020

tiểu bang

Phần trăm thứ 50

715-117

720-138

720-147

OBC

Phần trăm thứ 40

116-93

137-108

146-113

SC

Phần trăm thứ 40

116-93

137-108

146-113

ST

Phần trăm thứ 40

116-93

137-108

146-113

UR / EWS & PH

Phần trăm thứ 45

116-105

137-122

146-129

OBC & PH

Phần trăm thứ 40

104-93

121-108

128-113

SC & PH

Phần trăm thứ 40

104-93

121-108

128-113

ST & PH

Phần trăm thứ 40

104-93

121-108

128-113

Danh sách bằng khen NEET 2023

NTA cũng công bố danh sách bằng khen NEET UG cho các ứng viên đã chọn 15% Hạn ngạch Toàn Ấn Độ. Danh sách bằng khen để tư vấn được chuẩn bị dựa trên các điểm được đảm bảo trong kết quả NEET. Danh sách bằng khen của NEET được công bố theo danh mục dựa trên danh mục được đưa ra tại thời điểm đăng ký tư vấn. Danh sách bằng khen sẽ bao gồm các chi tiết như xếp hạng bằng khen, điểm, số điểm danh và phần trăm

NTA sẽ cung cấp danh sách bằng khen cho các cơ quan tư vấn trung ương và tiểu bang, danh sách này sẽ được sử dụng cho mục đích nhập học. Sau đó, các cơ quan tư vấn tương ứng sẽ công bố danh sách thành tích tiếp theo đề cập đến xếp hạng nhà nước NEET 2023 theo hướng dẫn của họ.  

Danh sách đứng đầu NEET

Hàng năm, NTA công bố danh sách đứng đầu cùng với thông báo kết quả. Danh sách top đầu của NEET cũng được công bố riêng cho nam và nữ. Kiểm tra bên dưới bảng để biết tên của những người đứng đầu NEET năm ngoái.  

cuộn Không

Tên

Giới tính

Loại

Điểm

Điểm phần trăm

KHÔNG KHÍ

3905190306

Tanishka

Nữ giới

OBC-

NCL

715

99. 9997733

1

2001350019

Vatsa Ashish Batra

Nam giới

Tổng quan

715

99. 9997733

2

2712130298

Hrishikesh Nagbhushan

hạch

Nam giới

Tổng quan

715

99. 9997733

3

2701140052

Rucha Pawashe

Nữ giới

OBC-

NCL

715

99. 9997733

4

4204010052

Sai lầm Sidharth Rao

Nam giới

Tổng quan

711

99. 9997166

5

3110320171

Rishi Vinay Balse

Nam giới

Tổng quan

710

99. 9992066

6

1601050034

Arpit Narang

Nam giới

Tổng quan

710

99. 9992066

7

4122020826

Krishna S R

Nam giới

Tổng quan

710

99. 9992066

8

2209040165

Zeel Vipul Vyas

Nữ giới

Tổng quan

710

99. 9992066

9

2508010476

Haziq Parveez đơn độc

Nam giới

Tổng quan

710

99. 9992066

10

Danh sách toppers nữ NEET 2022

Các thí sinh có thể kiểm tra bên dưới tên của các toppers nữ của NEET 2022 cùng với AIR, điểm phần trăm và hạng mục của họ.  

cuộn Không

Tên ứng viên

Loại

Điểm

Điểm phần trăm

KHÔNG KHÍ

3905190306

Tanishka

OBC-

NCL

715

99. 9997733

1

2701140052

Rucha Pawashe

OBC-

NCL

715

99. 9997733

4

2209040165

Zeel Vipul Vyas

Tổng quan

710

99. 9992066

9

4601050908

Sayantani Chatterjee

Tổng quan

710

99. 9992066

11

4608180422

hậu môn mandal

Tổng quan

710

99. 9992066

14

NEET Danh sách toppers nam 2022

Tại đây, các ứng viên có thể kiểm tra tên của các nam toppers NEET cùng với điểm và điểm phần trăm của họ.  

Tên

Điểm

Điểm phần trăm

KHÔNG KHÍ

Vatsa Ashish Batra

715

99. 9997733

2

Hrishikesh Nagbhushan

hạch

715

99. 9997733

3

Sai lầm Sidharth Rao

711

99. 9997166

5

Rishi Vinay Balse

710

99. 9992066

6

Arpit Narang

710

99. 9992066

7

Giới thiệu về NEET

Thông qua kết quả NEET, được nhận vào MBBS, BDS, AYUSH, BSc điều dưỡng và BVSc, cũng như AIIMS MBBS và JIPMER MBBS trong 15 viện AIIMS và 2 JIPMER. Các ứng viên NEET đủ điều kiện sẽ đủ điều kiện tham gia vào quá trình tư vấn, sẽ được tiến hành ở cả cấp tiểu bang và quốc gia. Kiểm tra bên dưới thông tin chi tiết tổng thể về kết quả NEET 2023.  

Điểm cao nhất trong NEET 2023 là bao nhiêu?

Danh sách Người đứng đầu NEET 2023 Xếp hạng theo PDF – Trong phiên năm trước, những người đứng đầu NEET 2023 là Tanishka, Vatsa Ashish Batra, Hrishikesh Nagbhushan Gangule, Rucha Pawashe, những người đã ghi điểm . .

Khả năng cho NEET 2023 là gì?

Ai đủ điều kiện tham gia NEET-UG 2023?

Có bao nhiêu ghế MBBS ở Ấn Độ 2023?

Ưu đãi NEET UG 2023 1,01,388 MBBS, 27868 BDS, 52,720 AYUSH, 603 BVSc và AH. Từ dữ liệu do MCI và Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình (MoHFW) cung cấp, các số liệu về ghế chính phủ MBBS cho đến NTA NEET 2023 đã được tổng hợp.