Một con lắc đơn có dây treo dài l 50cm và vật nặng khối lượng 1kg

Một con lắc đơn có dây treo dài 1m và vật có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc 0,1rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là


A.

B.

C.

D.

6-

Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng 500 g treo vào một sợi dây mảnh 60 cm. Khi con lắc đang ở vị trí cân bằng thì cung cấp cho nó một năng lượng 0,015 J, khi đó con lắc sẽ thực hiện dao động điều hòa.Lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động của con lắc là:


Page 2

60 bài trong 6 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 60

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng a. có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác. b. hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của các nước.

c. khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trườ

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 59

Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển - đảo ở nước ta là a. nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. b. suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt. c. dọc bờ biển có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng các cảng nước sâu.

d. nhiều cửa sông cũng thuận lợi cho việc xây dựng cảng.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 58

Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm a. phần đất nằm giữa sông Tiền, sông Hậu và dải đất ven biển. b. phần đất dọc sông Tiền, sông Hậu và phần đất giáp Đông Nam Bộ. c. phần đất nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của sông Tiền, sông Hậu và phần đất nằm ngoài phạm vi tác động đó.

d. phần đất nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của sông Tiền, sông Hậu và đồng bằng Cà Mau.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 57

Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? a. Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng. b. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. c. Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên.

d. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 56

Khó khăn về cơ sở hạ tầng của vùng Tây Nguyên là a. các đô thị phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, chưa có đô thị lớn. b. hệ thống các công trình thủy lợi, các trạm bảo vệ cây trồng, vật nuôi, các nhà máy, xí nghiệp với quy mô nhỏ bé, phân bố rải rác khắp vùng. c. mạng lưới đường giao thông, các cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vũ kĩ thuật còn thiếu thốn nhiều.

d. công nghiệp trong vùng mới trong giai đoạn hình thành, với các trung tâm công nghi&

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 55

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? a. Lãnh thổ hẹp ngang, đồng bằng nhỏ hẹp. b. Có nhiều khoáng sản. c. Có nhiều bán đảo, vũng vịnh, nhiều bãi biển đẹp.

d. Nhiều tiềm năng để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 54

Tài nguyên khoáng sản có giá trị của vùng Bắc Trung Bộ là: a. sắt, thiếc, chì, kẽm, niken, bôxít, titan, đá vôi, sét, đá quý. b. vàng, niken, đồng, bôxít, titan, mangan, đá vôi, sét. c. than, sắt, thiếc, chì, kẽm, đồng, apatit, đá vôi, sét.

d. crômit, thiếc, sắt, đá vôi, sét, đá quý.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 53

Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Hồng? a. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. b. Giáp với các vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. c. Giáp Vịnh Bắc Bộ ( Biển Đông ).

d. Giáp với Thượng Lào.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 52

Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ? a. Phát triển tổng hợp kinh tế biển và du lịch. b. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện. c. Chăn nuôi gia cầm (đặc biệt là vịt đàn).

d. Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới.

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 51

Từ 1995 đến 2005, cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự chuyển dịch theo hướng: a. tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực ngoài Nhà nước. b. tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước.

c. tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có

10 bài/trang 15 bài/trang 20 bài/trang 25 bài/trang 30 bài/trang 35 bài/trang 40 bài/trang 50 bài/trang 100 bài/trang   Mới đến cũ Cũ đến mới A đến Z Z đến A Số lần xem thấp --> cao Số lần xem cao --> thấp   123456  2    3    4    5    

  

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 100 cm, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Con lắc dao động điều hòa với biên độ α 0 = 0,1 rad tại nơi có g = 10 m / s 2 . Cơ năng toàn phần của con lắc là

A. 0,01J

B.0,05J

C.0,1J

D. 0,5J

Các câu hỏi tương tự

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l = 100cm, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Con lắc dao động điều hòa với biên độ α 0   =   0 , 1   r a d  tại nơi có g = 10m/s. Cơ năng toàn phần của con lắc là

A. 0,01J

B. 0,05J

C. 0,1J

D. 0,5J

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A. 2 m g l α 0 2

B.  1 4 m g l α 0 2

C.  1 2 m g l α 0 2

D.  m g l α 0 2

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A.  1 2 m g l α 0 2

B.  m g l α 0 2

C.  1 4 m g l α 0 2

D. 2 m g l α 0 2

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A. 2 m g l α 0 2  

B.  1 4 m g l α 0 2

C.  1 2 m g l α 0 2

D. m g l α 0 2

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A.  1 2 m g l α 0 2

B.  m g l α 0 2

C.  1 4 m g l α 0 2

D.  2 m g l α 0 2

Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A. Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ góc α o ở nơi có gia tốc trọng trường g. Năng lượng của hai con lắc bằng nhau. Tỉ số k m  bằng:

A.  A 2 g l α o 2

B.  g l α o 2 A 2

C.  2 g l α o 2 A 2

D.  3 g l α o 2 A 2

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài 8 cm thì vật có vận tốc 20 3   c m / s . Chiều dài dây treo con lắc là:

A. 0,8 m.

B. 0,2 m.

C. 1,6 m.

D. 1,0 m.