Nếu ở chân núi có nhiệt độ là 25 độ C thì ở đỉnh núi với độ cao 1500 m nhiệt độ là bao nhiêu

Answers ( )

 1. Nếu ở chân núi có nhiệt độ là 25 độ C thì ở đỉnh núi với độ cao 1500 m nhiệt độ là bao nhiêu

  cứ Lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,6 độ C nên độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi là:

  100.[(25-16):0,6]=15 000(m)

 2. Nếu ở chân núi có nhiệt độ là 25 độ C thì ở đỉnh núi với độ cao 1500 m nhiệt độ là bao nhiêu

  Dáp Án 1500 m

  giải

  Từ chân núi lên dỉnh núi giam số nhiệt độ là

  25-16=9 (độ C)

  độ cao từ chân núi lên đỉnh núi là

  9*100:0,6=1500 (m)

  Đáp số :1500 m

  cho minh câu trả lời hay nhất nha

  #no coppy

✅ Nếu Chân núi có nhiệt độ là 25 độ C mà đỉnh núi có nhiệt độ là 19 độ C. Vậy hãy tính độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi . Biết

Nếu Chân núi có nhiệt độ Ɩà 25 độ C mà đỉnh núi có nhiệt độ Ɩà 19 độ C.Vậy hãy tính độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi .Biết

Hỏi:


Nếu Chân núi có nhiệt độ Ɩà 25 độ C mà đỉnh núi có nhiệt độ Ɩà 19 độ C.Vậy hãy tính độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi .Biết

Nếu Chân núi có nhiệt độ Ɩà 25 độ C mà đỉnh núi có nhiệt độ Ɩà 19 độ C. Vậy hãy tính độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi .Biết rằng cứ Lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,6 độ C

Đáp:aivilan:

Vì cứ Lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,6 độ C nên độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi Ɩà:

100.[(25-16):0,6]=15 000(m)

aivilan:

Vì cứ Lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,6 độ C nên độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi Ɩà:

100.[(25-16):0,6]=15 000(m)

aivilan:

Vì cứ Lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,6 độ C nên độ cao từ chân núi Lên đỉnh núi Ɩà:

100.[(25-16):0,6]=15 000(m)

✅ hãy tính nhiệt độ của 1 quả núi cao 2000m ở các độ cao : 500m,1000m,1500m,2000m biết rằng ở chân núi (0m) nhiệt độ là 25 độ C

hãy tính nhiệt độ c̠ủa̠ 1 quả núi cao 2000m ở các độ cao : 500m,1000m,1500m,2000m biết rằng ở chân núi (0m) nhiệt độ Ɩà 25 độ C

Hỏi:


hãy tính nhiệt độ c̠ủa̠ 1 quả núi cao 2000m ở các độ cao : 500m,1000m,1500m,2000m biết rằng ở chân núi (0m) nhiệt độ Ɩà 25 độ C

hãy tính nhiệt độ c̠ủa̠ 1 quả núi cao 2000m ở các độ cao : 500m,1000m,1500m,2000m biết rằng ở chân núi (0m) nhiệt độ Ɩà 25 độ C

Đáp:maingocquynhnhu:

vì mỗi 100m nhiệt độ sẽ giảm xuống 0,6 độ C nên(càng lên cao càng lạnh)

500m: giảm xuống 3 độ C còn 22 độ

1000m:giảm xuống6 độ C còn19 độ

1500m:giảm xuống9 độ Ccòn 16độ

2000m:giảm xuống12 độ C còn13 độ

– bonus:

cách tính nhiệt độ khi lên cao

ta lấy độ cao nhân 0,6= nhiệt độ giảm xuống

lấy nhiệt độ chân núinhiệt độ giảm xuống= nhiệt độ cần tìm

VÍ DỤ:

tính nhiệt độ c̠ủa̠ quả núi cao 500m biết nhiệt độ chân núi Ɩà 25 độ C

Bài Ɩàm:

nhiệt độ giảm xuống Ɩà:

500m nhân 0,6 chia 100=3(độ C)

nhiệt độ ở độ cao 500m Ɩà:

25-3=22(độ c)

Đ/S: 22 độ c

thấy ok cho mk 5* ѵà CTLHN nhé

maingocquynhnhu:

vì mỗi 100m nhiệt độ sẽ giảm xuống 0,6 độ C nên(càng lên cao càng lạnh)

500m: giảm xuống 3 độ C còn 22 độ

1000m:giảm xuống6 độ C còn19 độ

1500m:giảm xuống9 độ Ccòn 16độ

2000m:giảm xuống12 độ C còn13 độ

– bonus:

cách tính nhiệt độ khi lên cao

ta lấy độ cao nhân 0,6= nhiệt độ giảm xuống

lấy nhiệt độ chân núinhiệt độ giảm xuống= nhiệt độ cần tìm

VÍ DỤ:

tính nhiệt độ c̠ủa̠ quả núi cao 500m biết nhiệt độ chân núi Ɩà 25 độ C

Bài Ɩàm:

nhiệt độ giảm xuống Ɩà:

500m nhân 0,6 chia 100=3(độ C)

nhiệt độ ở độ cao 500m Ɩà:

25-3=22(độ c)

Đ/S: 22 độ c

thấy ok cho mk 5* ѵà CTLHN nhé

maingocquynhnhu:

vì mỗi 100m nhiệt độ sẽ giảm xuống 0,6 độ C nên(càng lên cao càng lạnh)

500m: giảm xuống 3 độ C còn 22 độ

1000m:giảm xuống6 độ C còn19 độ

1500m:giảm xuống9 độ Ccòn 16độ

2000m:giảm xuống12 độ C còn13 độ

– bonus:

cách tính nhiệt độ khi lên cao

ta lấy độ cao nhân 0,6= nhiệt độ giảm xuống

lấy nhiệt độ chân núinhiệt độ giảm xuống= nhiệt độ cần tìm

VÍ DỤ:

tính nhiệt độ c̠ủa̠ quả núi cao 500m biết nhiệt độ chân núi Ɩà 25 độ C

Bài Ɩàm:

nhiệt độ giảm xuống Ɩà:

500m nhân 0,6 chia 100=3(độ C)

nhiệt độ ở độ cao 500m Ɩà:

25-3=22(độ c)

Đ/S: 22 độ c

thấy ok cho mk 5* ѵà CTLHN nhé