Chủ đề: B��i t���p

Có 47 bài viết

Đề bài - hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.
Đề bài - hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết. Đề bài Hãy kể tên một số động vật ngủ đông ...

Đề bài - dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của nhật bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.
Đề bài - dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của nhật bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.

Dựa vào bảng 9.2 (trang 77 sgk Địa lí 11), hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 1973. Đề bài ...

Đề bài - bài 6 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao
Đề bài - bài 6 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao

Cho hai phép tịnh tiến T và T theo vecto \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \).Với điều kiện nào của \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) thì hợp thành ...

Đề bài - bài 2 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao

Phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow {OO'} \) trong đó O là giao điểm của a và b và O là giao điểm của a và b. Đề bài Cho ...

i figured là gì - Nghĩa của từ i figured
i figured là gì - Nghĩa của từ i figured

i figured có nghĩa là Bài hát yêu thích của Shane Dawson, sáu con số bởi Justin Roberts Sáu hình là một bài hát được sử dụng trong memes ví dụ anh chàng: sáu ...

Lesson four: numbers - unit 9 - family & friends special edittion grade 1
Lesson four: numbers - unit 9 - family & friends special edittion grade 1

1. Listen, trace, and repeat. Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ...

Đề bài - bài 1 trang 82 sgk hóa học 10 nâng cao
Đề bài - bài 1 trang 82 sgk hóa học 10 nâng cao

Quy tắc bát tử: Nguyên tử của nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình electron bền vững của các khí hiếm với ...

Đề bài - bài 49 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao
Đề bài - bài 49 trang 210 sgk giải tích 12 nâng cao

\(z = 1 - 2i\)thì \(\left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}} = \sqrt 5 \) Đề bài Modun của \(1 2i\) bằng (A) 3; ...

Bài 9 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao
Bài 9 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao

\(\eqalign{& \left\{ \matrix{\overrightarrow {QP} .\overrightarrow u = 0 \hfill \cr\overrightarrow {QP} .\overrightarrow {u'} = 0 \hfill \cr} \right. \cr &\Leftrightarrow \left\{ \matrix{2\left( {1 + ...

Bài 78 trang 62 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 78 trang 62 sgk giải tích 12 nâng cao

\(f\left( x \right) < g\left( x \right)\) \( \Leftrightarrow f\left( x \right) - g\left( x \right) < 0\) \( \Leftrightarrow -1 < x < 0\) nên trên khoảng \(\left( { - 1;0} \right)\) thì (P) nằm ...

Câu 50 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 50 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

\(\eqalign{& {{{t^3} + 1} \over {\left( {2 - t} \right)\left( {1 + {t^2}} \right)}} = {{1 - {t^2}} \over {1 + {t^2}}} \cr & \Leftrightarrow {t^3} + 1 = \left( {{t^2} - 1} \right)\left( {t - 2} ...

Đề bài - bài 5 trang 31 skg hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 5 trang 31 skg hình học 12 nâng cao

\(\eqalign{& {V_1} = {V_{AMN.A'B'C'}} \cr &= {V_{I.A'B'C'}} - {V_{I.AMN}} \cr &= \frac{1}{3}{S_{A'B'C'}}.A'I - \frac{1}{3}{S_{AMN}}.AI\cr &= {1 \over 3}S.2h - {1 \over 3}.{S \over 4}h \cr& = {2 \over ...

Đề bài - giải bài 1 trang 51 sbt sinh học 7
Đề bài - giải bài 1 trang 51 sbt sinh học 7

- Phần đầu - ngực có: 2 đôi râu là cơ quan khứu giác và xúc giác với mắt đơn, mắt kép. Quanh miệng là các đôi chân biến đổi thành cơ quan bắt mồi gọi ...

Giải bài 1,2,3,4,5 sbt sinh học 8 trang 29
Giải bài 1,2,3,4,5 sbt sinh học 8 trang 29

Hồng cầu: Hồng cầu chứ Hb (huyết sắc tố) có đặc tính khi kết hợp với oxi có màu đỏ tươi và khi kết hợp với CO2 có màu đỏ thẫm. Chức năng: Hồng ...

Đề bài - giải bài 8 trang 104 sbt sinh học 8
Đề bài - giải bài 8 trang 104 sbt sinh học 8

Tuỳ theo tần số dao động của sóng âm, liên quan đến âm cao hay âm thấp sẽ làm rung mạnh các dây tương ứng trên màng cơ sở và tác động lên các tế bào ...

Giải bài 33,34,35,36,37 trang 119 sbt sinh học 9
Giải bài 33,34,35,36,37 trang 119 sbt sinh học 9

34.Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng đến ......(1)...... và gây nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật. Cần tăng cường công tác tuyên ...

Đề bài - bài 9 trang 28 sgk hình học 12
Đề bài - bài 9 trang 28 sgk hình học 12

\(\begin{array}{l} = V - \left( {\dfrac{1}{6}V + \dfrac{1}{6}V + \dfrac{1}{6}V + \dfrac{1}{6}V} \right)\\ = V - \dfrac{2}{3}V\\ = \dfrac{1}{3}V\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{ACB'D'}}}}{V} = ...

Video hướng dẫn giải - giải bài 6 trang 45 sgk giải tích 12
Video hướng dẫn giải - giải bài 6 trang 45 sgk giải tích 12

\(\begin{array}{l}\Leftrightarrow - 3\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 1 = 0\\x - 3 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ ...

Video hướng dẫn giải - bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích ...

Đề bài - bài 20 trang 14 sgk toán 8 tập 2
Đề bài - bài 20 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Đố: Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tùy ý, sau đó Nghĩa thêm \(5\) vào sốấy, nhân tổng nhận được với \(2\), được bao nhiêu đem ...