Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

Công đoạn 4, chọn số c có 4 cách chọn (vì c ≠ d, c ≠a, c ≠ b nên c không được chọn lại các số mà a, b, d đã chọn)

Suy ra trường hợp 1 ta có số các chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8 là: 6.5.4.1 = 120 (số)

Trường hợp 2. d ≠ 0

Công đoạn 1, chọn số d có 4 cách chọn (vì d ≠ 0 nên d chỉ có thể chọn một trong 4 số 2; 4; 6; 8).

Công đoạn 2, chọn số a có 5 cách chọn (vì a ≠ 0, a ≠ d nên a không được chọn là số 0 và số d đã chọn, vậy a có 5 số để chọn).

Công đoạn 3, chọn số b có 5 cách chọn (vì b ≠ a, b ≠ d nên b không được chọn số a và d đã chọn, vậy b còn 5 số để chọn).

Công đoạn 4, chọn số c có 4 cách chọn (vì c ≠ a, c ≠ b, c ≠ d nên c không được chọn số mà a, b, d đã chọn, vậy c còn 4 số để chọn).

Suy ra  trường hợp 2 ta có số các chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8 là: 4.5.5.4 = 400 (số)

Áp dụng quy tắc cộng ta có số các chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8 là: 120 + 400 = 520 (số)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 10A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Thầy giáo có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làm lớp trưởng.

Xem đáp án » 28/11/2022 1,723

Câu 2:

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, các chữ số đều lớn hơn 4 và đôi một khác nhau

Xem đáp án » 28/11/2022 579

Câu 3:

Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:

Xem đáp án » 28/11/2022 446

Câu 4:

Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

Xem đáp án » 28/11/2022 404

Câu 5:

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10

Xem đáp án » 28/11/2022 315

Câu 6:

Bạn An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn An có bao nhiêu cách chọn.

Xem đáp án » 28/11/2022 207

Câu 7:

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau. Số cách chọn hai quyển sách khác loại là:

Xem đáp án » 28/11/2022 151

Câu 8:

Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh và 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ đứng xen kẽ:

Xem đáp án » 28/11/2022 109

Câu 9:

Trong một đội văn nghệ có 6 nam và 8 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một bạn hát đơn ca

Xem đáp án » 28/11/2022 89

Câu 10:

Bạn Dũng có 8 quyển truyện tranh khác nhau và 7 quyển tiểu thuyết khác nhau. Bạn Dũng có bao nhiêu cách chọn ra một quyển sách để đọc vào cuối tuần.

Xem đáp án » 28/11/2022 77

Câu 11:

Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ các chữ số đã cho là:

Xem đáp án » 28/11/2022 63

Câu 12:

Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số đôi một khác nhau từ các số trên.

Xem đáp án » 28/11/2022 61

Câu 13:

Cho các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng chữ số 3

Xem đáp án » 28/11/2022 60

Câu 14:

Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và 1 nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.

Xem đáp án » 28/11/2022 57

Xem thêm các câu hỏi khác »

Đề thi liên quan

Xem thêm »

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2. Định lí côsin và định lí sin có đáp án

  1 đề 2354 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (có đáp án)

  1 đề 893 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (có đáp án)

  1 đề 851 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Thi Online Trắc nghiệm Toán 10 CTST Bài 2. Hàm số bậc hai có đáp án

  9 đề 757 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu có đáp án

  1 đề 755 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ (có đáp án)

  1 đề 700 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Toán 10 CTST Bài 2. Hàm số bậc hai có đáp án

  9 đề 626 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  80 câu trắc nghiệm Vectơ cơ bản

  4 đề 620 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trắc nghiệm Số gần đúng. Sai số (có đáp án)

  1 đề 601 lượt thi Thi thử

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  160 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  6 đề 543 lượt thi Thi thử


Xem thêm »

Hỏi bài

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Tìm điểm M thuộc (d’): x – 2y – 1 = 0 sao cho từ M vẽ được hai tiếp tuyến đến (C) vuông góc với nhau.

  434 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Viết phương trình đường thẳng (d) qua A(3; 2) và tiếp xúc với (C).

  393 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0.

  Viết phương trình đường thẳng () song song với (d): 4x – 3y + 3 = 0 và tiếp xúc với (C).

  354 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm (cho giống lúa mới) có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:

  Sản lượng

  20

  21

  22

  23

  24

  Tần số

  5

  8

  11

  10

  6

  Hỏi sản lượng lúa trung bình thu được là bao nhiêu tạ? Tìm khoảng tứ phân vị của dãy số liệu trên.

  449 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Một bàn dài có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau, mỗi dãy gồm 4 ghế. Người ta xếp chỗ ngồi cho 4 học sinh trường A và 4 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi xác suất xếp các học sinh vào hai dãy ghế sao cho bất cứ hai học sinh nào ngồi đối diện nhau khác trường với nhau?

  443 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Cho elip (E): 9x2 + 36y2 – 144 = 0. Tỉ số \(\frac{c}{a}\) bằng:

  214 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Điểm nào là tiêu điểm của parabol y2 = 5x?

  89 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Cho hai điểm F1, F2 cố định có khoảng cách F1F2 = 2c (c > 0) và một số a < c và a > 0. Tập hợp các điểm M sao cho |MF1 – MF2| = 2a được gọi là:

  123 29/12/2022 Xem đáp án

 • Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0 1 2 4 5 6 8

  Cho đường tròn (C): (x – 2)2 + (y – 2)2 = 9. Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(5; –1) là: