geta là gì - Nghĩa của từ geta

geta có nghĩa là

Một người phụ nữ có nụ cười sự dễ thương nhất nhất ngây thơ, người sẽ giành được bạn rất dễ dàng và hấp dẫn đặc biệt bằng phương tiện của Sallness hoặc đẹp hoặc kỳ quặc

Ví dụ

Guy1: Bạn có thấy nụ cười trên cô gái đó ở đó không?
Guy2: Phải, cô ấy là một geta như vậy. "Dừng hành động như một geta, bạn vẫn nợ cho tôi để trượt cửa kính bạn chạy qua"

geta có nghĩa là

TRANTER-ĐỘC QUYỀN GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG.Một cá nhân hoặc cá nhân mà người ủng hộ cho các nhân viên pháp lý và quyền xã hội của những người xuyên giới, nhưng không phải là những người trans-isbled, trans-in-in-aged.

Ví dụ

Guy1: Bạn có thấy nụ cười trên cô gái đó ở đó không?

geta có nghĩa là

Guy2: Phải, cô ấy là một geta như vậy.

Ví dụ

Guy1: Bạn có thấy nụ cười trên cô gái đó ở đó không?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết geta là gì - Nghĩa của từ geta