jack n the box là gì - Nghĩa của từ jack n the box

jack n the box có nghĩa là

Nơi tốt nhất để có được thức ăn khi bạn có Munchies biết đến những người rực rỡ do thực tế hầu hết mở cửa 24 giờ một ngày và quảng cáo được biết đến quảng cáo cho khán giả đó

Thí dụ

.
(Guy 2) Đụ nó cho phép đánh bại Jack

jack n the box có nghĩa là

Masturbation.

Thí dụ

.
(Guy 2) Đụ nó cho phép đánh bại Jack Hành động tình dục: Tôi đã ở với bạn gái vào cuối tuần này, tôi thực sự rất sừng và hỏi cô ấy có thể Jack n The Box cho tôi không.