nooooooo là gì - Nghĩa của từ nooooooo

nooooooo có nghĩa là

khi một sự khủng khiếp khủng khiếp hoặc tình dục đáng sợ bình luận được thực hiện.Đây là Phản ứng đối với bình luận

ví dụ

Christian: rất tự nhiên tôi phải cô ấy ra trước khi chúng tôi lấy nó lên

TANNER: NOOOOOOOOOOOO

nooooooo có nghĩa là

từ gốc bắt nguồn từ TED Crustys Video YouTube.Từ này được sử dụng trong hoàn cảnh là một cái gì đó rất bất hợp lý của nó bệnh hoạn.

ví dụ

joe ... joe .. hows con lăn mới của bạn đi xe đi cùng nhau? ... Joe rơi xuống tàu lượn siêu tốc và lượt truy cậpsàn lols ...... nooooooo ...

nooooooo có nghĩa là

một cái gì đóVề cơ bản đã thực hiện Cleveland Brown để nói nổi tiếng để nói>: D

ví dụ

peter- hãy để tôi chụp tên lửa *
Tên lửa Lượt nhà Cleveland * Cleveland- Không Không Không Không NOOOOOOOOOOOOO