Chủ đề: H���i ����p

Có 30 bài viết

Đề bài - hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.
Đề bài - hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết. Đề bài Hãy kể tên một số động vật ngủ đông ...

Đề bài - bài 6 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao
Đề bài - bài 6 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao

Cho hai phép tịnh tiến T và T theo vecto \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \).Với điều kiện nào của \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) thì hợp thành ...

Đề bài - bài 2 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 6 sbt hình học 11 nâng cao

Phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow {OO'} \) trong đó O là giao điểm của a và b và O là giao điểm của a và b. Đề bài Cho ...

i figured là gì - Nghĩa của từ i figured
i figured là gì - Nghĩa của từ i figured

i figured có nghĩa là Bài hát yêu thích của Shane Dawson, sáu con số bởi Justin Roberts Sáu hình là một bài hát được sử dụng trong memes ví dụ anh chàng: sáu ...

Lesson four: numbers - unit 9 - family & friends special edittion grade 1
Lesson four: numbers - unit 9 - family & friends special edittion grade 1

1. Listen, trace, and repeat. Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ...

Đề bài - câu 1 trang 132 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 1 trang 132 sgk sinh học 12 nâng cao

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi cho ...

Bài 9 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao
Bài 9 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao

\(\eqalign{& \left\{ \matrix{\overrightarrow {QP} .\overrightarrow u = 0 \hfill \cr\overrightarrow {QP} .\overrightarrow {u'} = 0 \hfill \cr} \right. \cr &\Leftrightarrow \left\{ \matrix{2\left( {1 + ...

Bài 78 trang 62 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 78 trang 62 sgk giải tích 12 nâng cao

\(f\left( x \right) < g\left( x \right)\) \( \Leftrightarrow f\left( x \right) - g\left( x \right) < 0\) \( \Leftrightarrow -1 < x < 0\) nên trên khoảng \(\left( { - 1;0} \right)\) thì (P) nằm ...

Câu 50 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 50 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

\(\eqalign{& {{{t^3} + 1} \over {\left( {2 - t} \right)\left( {1 + {t^2}} \right)}} = {{1 - {t^2}} \over {1 + {t^2}}} \cr & \Leftrightarrow {t^3} + 1 = \left( {{t^2} - 1} \right)\left( {t - 2} ...

Đề bài - bài 5 trang 31 skg hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 5 trang 31 skg hình học 12 nâng cao

\(\eqalign{& {V_1} = {V_{AMN.A'B'C'}} \cr &= {V_{I.A'B'C'}} - {V_{I.AMN}} \cr &= \frac{1}{3}{S_{A'B'C'}}.A'I - \frac{1}{3}{S_{AMN}}.AI\cr &= {1 \over 3}S.2h - {1 \over 3}.{S \over 4}h \cr& = {2 \over ...

Đề bài - bài 9 trang 28 sgk hình học 12
Đề bài - bài 9 trang 28 sgk hình học 12

\(\begin{array}{l} = V - \left( {\dfrac{1}{6}V + \dfrac{1}{6}V + \dfrac{1}{6}V + \dfrac{1}{6}V} \right)\\ = V - \dfrac{2}{3}V\\ = \dfrac{1}{3}V\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{ACB'D'}}}}{V} = ...

Video hướng dẫn giải - giải bài 6 trang 45 sgk giải tích 12
Video hướng dẫn giải - giải bài 6 trang 45 sgk giải tích 12

\(\begin{array}{l}\Leftrightarrow - 3\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 1 = 0\\x - 3 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ ...

Video hướng dẫn giải - bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích ...

Đề bài - bài 101 trang 49 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 101 trang 49 sgk toán 7 tập 1

\(\begin{gathered} |A| = B\,\,(B \ge 0) \hfill \\ \Rightarrow \left[ \begin{gathered} A = B \hfill \\ A = - B \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \end{gathered} \) Đề bài ...

Đề bài - bài 1 trang 62 sgk vật lí 8
Đề bài - bài 1 trang 62 sgk vật lí 8

- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác. Đề bài Chuyển ...

i woke up chris breezy là gì - Nghĩa của từ i woke up chris breezy
i woke up chris breezy là gì - Nghĩa của từ i woke up chris breezy

i woke up chris breezy có nghĩa là Đây là chủ yếu được sử dụng khi phụ nữ làm câm shit. ví dụ zoe: * cheat * Jeff: Tôi thức dậy Chris Breezy Zoe: * chết * ...

i suppose là gì - Nghĩa của từ i suppose
i suppose là gì - Nghĩa của từ i suppose

i suppose có nghĩa là 1.) Được sử dụng khi ai đó đang nói quá nhiều và bạn giả vờ lắng nghe 2.) được sử dụng khi một người miễn cưỡng để nói có ...

i wanna be the one you think about at night là gì - Nghĩa của từ i wanna be the one you think about at night
i wanna be the one you think about at night là gì - Nghĩa của từ i wanna be the one you think about at night

i wanna be the one you think about at night có nghĩa là một nhà truy cập từ bài hát "flamin Hot Cheetos" của clairo. ví dụ "Tôi muốn trở thành người bạn nghĩ về ...

Đề bài - bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giả sử ta có: \(\dfrac{1}{9} = 0,111... = 0,\left( 1 \right)\); thì \(0,(1)\) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là \(1.\) Đề bài ...

i carried a watermelon là gì - Nghĩa của từ i carried a watermelon
i carried a watermelon là gì - Nghĩa của từ i carried a watermelon

i carried a watermelon có nghĩa là từ nhân vật Jennifer Grey, em bé trong nhảy bẩn Khi cô ấy đang nói chuyện với nhân vật Patrick Swayze, Johnny và cầm một quả dưa ...