tunisian kettle là gì - Nghĩa của từ tunisian kettle

tunisian kettle có nghĩa là

Tunisia ấm đun nước hoặc nói tắt là tên được đặt khi ai đó đi tiểu vào ấm, sôi nó lên và sau đó lấy nó và đổ nó xuống phễu đã được đưa vào mông của ai đó

Thí dụ

Này anh bạn, tôi đã gặp cô gái này trong quán bar đêm qua, cô ấy đã cho tôi tk mông của cô ấy! Này bạn đã nghe?Tom bước vào Bố anh nửa đường thông qua việc chuẩn bị một ấm đun nước Tunisia