vodka girl là gì - Nghĩa của từ vodka girl

vodka girl có nghĩa là

Một cô gái say rượu trên Coca Cola vì cô ấy quá ngây thơ để uống rượu.

Thí dụ

Maddie là một cô gái vodka vì cô ấy ... uhm tuyệt.ya, đó là từ .. tuyệt.