Gọi (G) là đồ thị của hàm số y = |x| - bài 23 trang 53 sgk đại số 10 nâng cao

Khi tịnh tiến (G) sang phải 2 đơn vị, rồi xuống dưới 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • LG a
  • LG b
  • LG c

Gọi (G) là đồ thị của hàm số y = 2|x|

LG a

Khi tịnh tiến (G) lên trên 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào ?

Giải chi tiết:

Khi tịnh tiến (G) lên trên 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2|x| + 3

LG b

Khi tịnh tiến (G) sang trái 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào ?

Giải chi tiết:

Khi tịnh tiến (G) sang trái 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2|x + 1|

LG c

Khi tịnh tiến (G) sang phải 2 đơn vị, rồi xuống dưới 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào?

Giải chi tiết:

Khi tịnh tiến (G) sang phải 2 đơn vị, rồi xuống dưới 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số

y = 2|x 2| - 1