kid n play là gì - Nghĩa của từ kid n play

kid n play có nghĩa là

Là một thuật ngữ thường đề cập đến việc sử dụng tiêm tĩnh mạch cocaine với heroin hoặc morphine trong cùng một ống tiêm.1 Một số người cũng sử dụng nó với hai ống tiêm, một trong mỗi cánh tay.cũng có thể được thực hiện bằng cách gây bất lực.Speedball ban đầu đã sử dụng cocaine hydrochloride trộn với morphine sulfate, trái ngược với heroin.2 Thuật ngữ này cũng có thể được áp dụng để sử dụng dược phẩm opioids, benzodiazepin hoặc barbiturat cùng với amphetamines được thay thế.Cocktail của thuốc này có thể gây ra sự phụ thuộc vào vật lý và triệu chứng rút tiền mạnh mẽ.

Ví dụ

Anh ấy lộn xộn đứa trẻ đó n chơi (nâu và màu trắng đó)