Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Có tổng 159 đánh giá về Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Siêu thị Thế Giới Di Động

46 đánh giá
Địa chỉ: Khu 10, TT. Mường Tè, H. Mường Tè, T. Lai Châu,Lai Châu,390000,Việt Nam
Liên lạc: 18001060
Website: http://www.thegioididong.com/

Rượu men lá Hải Bình

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Sản phẩm bảo hành tốt. Phụ kiện đổi lỗi đến tận 1 năm

Chuyền tải nhiều TT hấp dẫn năng động sáng tạo chuyên viên nhiệt tình yêu nghành yêu nghề tận tình chu đáo

phục vụ nhiệt tình, tiện lợi cho mua sắm, ngay ngã tư

Thân thiện với khách hàng. Nhiệt tình trong cônh việc

Tao vào bưu điện chứ tao vào đây làm gì, ngáo cmnr

chăm sóc khách hàng rất chu đao tận tâm

Nhiều hàng. Giá cả hơpn.j lí

Nhà máy Thủy điện Lai Châu

46 đánh giá
Địa chỉ: Nậm Nhùn,Mường Mô,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam
Website: http://sonlahpc.com.vn/

Địa điểm rất đẹp để chụp ảnh và khám phá, sẽ còn quay lại

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Thủy điện Lai Châu có tổng công suất lắp đặt 1.200 MW với 3 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 5 tháng 1 năm 2011, hòa lưới 3 tổ máy tháng 11 năm 2016, khánh thành tháng 12 năm 2016, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra [1][2].

Công trình này được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà tại Việt Nam, bậc trên của thủy điện Sơn La. Công trình này có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 35.700 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp mỗi năm lên lưới điện quốc gia khoảng 4.670,8 triệu kWh.[3][4]

Đây là công trình thủy điện không những có vai trò quan trọng trong việc phát triển điện, cấp nước cho đồng bằng sông Hồng về mùa khô mà còn tạo cơ hội phát triển - kinh tế xã hội hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.

Theo wiki

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Thủy điển Lai Châu ở Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Năm trên dòng sông Đà. Có 3 to màu phát điện.
Khách đến chỗ thể đăng ký vào thăm quan.

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Công trình thủy điện trọng điểm quốc gia Lai Châu đầu nguồn sông Đà

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Đây là công trình trọng điểm cấp quốc gia, là thủy điện lớn thứ ba Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại. Có công suất phát điện là 1200MWh với 3 tổ máy. Dưới sự quản lý của Ban QLDA NMTĐ Sơn La, Nhà máy đã được hoàn thành sớm trước tiến độ phê duyệt 1 năm, đem lại rất nhiều lợi ích cho quốc gia.

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Nhà máy với 3 tổ máy

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Đã đến nơi này, không ấn tượng lắm vì không được vào

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Nhà máy thuỷ dien nậm be , tân uyên , lai châu

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022
Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Agribank Tỉnh Lai Châu

15 đánh giá
Địa chỉ: 9FMG+8MR, Điện Biên Phủ,Tân Phong,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Việt Nam

Agribank Mường Tè

13 đánh giá
Địa chỉ: khu 2,,TT. Mường Tè,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133881388

CN Bưu Chính Viettel Lai Châu

13 đánh giá
Địa chỉ: 142 Trần Phú,Tân Phong,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02136286386
Website: http://viettelpost.com.vn/

Hàng gửi chậm trễ, liên hệ tổng đài không ai nghe máy, chất lượng dịch vụ quá kém

gọi điện toàn thấy bận là sao

Điểm khuất, nhân viên không thân thiện

(Bản dịch của Google) Tốt nhất

(Bài đánh giá gốc)
Best

Trường THPT Mường Tè

11 đánh giá
Địa chỉ: 9RP6+Q6H,TT. Mường Tè,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133881199
Website: http://laichau.edu.vn/thptmuongte

tuyệt vời.
nhà trường có khu tập thể cho gv ở. ktx cho hs ở bán trú.
Học sinh ở bán trú được ăn 2 bữa dưới sự hướng dẫn của các gv.

trường cua huyện mười tè

Top 18 cửa hàng bookstore Huyện Mường Tè Lai Châu 2022

Trường cấp 3 duy nhất ở huyện mường tè

Gần nhà tao mà tao chưa từng học ở đây

Nhớ cô bạn họ tống 15 năm rồi không gặp

Gẻ bỏ mẹ

tuyệt vời

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Tè

6 đánh giá
Địa chỉ: 9QPR+FMJ,Bun Tở,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Siêu thị Điện máy XANH

2 đánh giá
Địa chỉ: Bun Tở,Mường Tè,Lai Châu 30000,Việt Nam
Liên lạc: 18001061
Website: https://www.dienmayxanh.com/?utm_source\u003dGMB_list\u0026utm_medium\u003dorganic\u0026utm_campaign\u003dGMB_website

Trường THCS Thị trấn Mường Tè

2 đánh giá
Địa chỉ: 9RQ6+876,Unnamed Road,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Huyện Uỷ Mường Tè

2 đánh giá
Địa chỉ: 9RP2+684,Khu Phố 8,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133881297

UBND huyện Mường Tè

1 đánh giá
Địa chỉ: 9RP2+8PF, ĐT127,Bun Tở,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Bưu Điện Huyện Mường Tè

1 đánh giá
Địa chỉ: 9RM2+FRC,Khu phố 8,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Trạm biến áp 220kV Mường Tè

1 đánh giá
Địa chỉ: 9V26+XGF, Unnamed Road,Bun Nua,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Kho Bạc Nhà Nước Huyện Mường Tè

Địa chỉ: 9RG6+2F5,TT. Mường Tè,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam
Liên lạc: 02133881177

Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: 9RG6+2F5,TT. Mường Tè,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN

Địa chỉ: 5XQ3+GRR,Nậm Nhùn,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Trường Dân Tộc Nội Trú Thpt Huyện Nậm Nhùn

Địa chỉ: 6277+232, Xã Nậm Hàng,Nâm Hang,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam

Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Mường Tè

Địa chỉ: 9RJC+JGQ,TT. Mường Tè,Mường Tè,Lai Châu, Việt Nam