Belfx là gì

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

Đang xem: Chứng khoán phái sinh belfx

Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v,v.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

Để tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh, Hãy mở ngay tài khoản ngay tại đây.

LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NÀO SẼ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.

READ  Học Chứng Khoán Dbd - Làm Thế Nào Để Đầu Tư Chứng Khoán Phái Sinh

Trong đó, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm). Các sản phẩm này được lựa chọn trước tiên do tính chất sản phẩm đơn giản, tài sản cơ sở đều là các công cụ có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch Hợp đồng tương lai cũng không quá khác biệt so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CÓ GÌ KHÁC BIỆT SO VỚI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU?

Việc giao dịch Hợp đồng đồng tương lai diễn ra tương tự so với giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận.

Các Hợp đồng tương lai sẽ có bảng giá riêng biệt, nhà đầu tư dựa trên kỳ vọng của mình vào xu hướng của chỉ số có thể đặt lệnh và khớp lệnh để tham gia vào Hợp đồng tương lai. Tương tự như cổ phiếu, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số tăng sẽ mua hợp đồng tương lai chỉ số, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số giảm sẽ bán hợp đồng tương lai chỉ số. Một điểm khác biệt là các hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn, do đó nhà đầu tư khi tham gia giao dịch cần lưu ý chọn hợp đồng có tháng đáo hạn phù hợp.

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Hoặc gọi tổng đài 1900545409 để được tư vấn trực tiếp.

Đối với cổ phiếu trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu cần phải có đủ số tiền, và nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu phải có đủ số cổ phiếu trước khi giao dịch. Tuy nhiên, đối với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần có đủ toàn bộ số tiền để tham gia vị thế mua, hoặc không cần nắm giữ tài sản cơ sở để tham gia vị thế bán. Nhà đầu tư khi giao dịch Hợp đồng tương lai, đối với cả bên mua và bên bán, sẽ cần làm quen với hai hoạt động chính trong Giao dịch hợp đồng tương lai: Ký quỹthanh toán hàng ngày.

KÝ QUỸ LÀ GÌ VÀ KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Ký quỹ là một trong những điểm khác biệt của giao dịch chứng khoán phái sinh so với giao dịch cổ phiếu. Ký quỹ trong giao dịch chứng khoán phái sinh đóng vai trò như một khoản đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của hai bên khi tham gia hợp đồng. Trung tâm lưu ký sẽ quy định tỉ lệ ký quỹ ban đầu cho mỗi loại hợp đồng khác nhau.

Xem thêm: Ví Dụ Về Nghiên Cứu Thị Trường Ở Việt Nam, Nghiên Cứu Thị Trường Là Gì

Tỉ lệ ký quỹ ban đầu do trung tâm lưu ký quy định sẽ nêu rõ nhà đầu tư phải ký quỹ bao nhiêu phầm trăm giá trị hợp đồng trước khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

Nhà đầu tư không có đủ số tiền ký quỹ như yêu cầu có thể bị gọi ký quỹ, và phải nộp đầy đủ ký quỹ để có thể tiếp tục nắm giữ vị thế đối với Hợp đồng tương lai.

VIỆC THANH TOÁN HÀNG NGÀY DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Một điểm khác biệt nữa của thị trường chứng khoán phái sinh là cơ chế thanh toán hàng ngày. Nhà đầu tư khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi lỗ phát sinh từ các vị thế đó mỗi ngày:

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư lỗ ròng: nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số lỗ phát sinh chậm nhất đến 9h sáng ngày hôm sau.

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư lãi ròng: nhà đầu tư sẽ nhận được đầy đủ số lãi phát sinh sau 11h sáng ngày hôm sau.

Lãi/lỗ ở mỗi vị thế sẽ được tính toán dựa trên giá giao dịch đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Riêng đối với các hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai đó.

QUY MÔ HỢP ĐỒNG ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO?

Giống như giá của mỗi cổ phiếu, quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ cho biết giá trị đầu tư mà nhà đầu tư đang tham gia là bao nhiêu. Quy mô hợp đồng sẽ được tính theo công thức:

READ  chỉ số chứng khoán châu á hang dau

Quy mô hợp đồng = giá Hợp đồng tương lai * hệ số nhân

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CHÚ Ý GÌ KHI THAM GIA GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI tranminhdung.vn?

Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, sau khi đã nắm giữ vị thế, nhà đầu tư cần theo dõi hai loại tỷ lệ: Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹtỷ lệ tài khoản phái sinh .

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ = Giá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ

Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh = Giá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ròng hợp lệ

Giá trị ký quỹ yêu cầu = IM + VM + DM

Trong đó:

IM: Ký quỹ ban đầu theo quy định của Trung tâm lưu ký.

VM: Giá trị lỗ ròng phát sinh trong phiên (nếu có).

DM: Ký quỹ chuyển giao, dùng thay cho IM đối với các hợp đồng phái sinh chuyển giao vật chất đến ngày đáo hạn.

Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ: Số tài sản ký quỹ hợp lệ đã nộp lên Trung tâm lưu ký.

Giá trị tài sản ròng hợp lệ: Số tài sản ký quỹ hợp lệ đã nộp lên Trung tâm lưu ký + tiền tại tranminhdung.vn – nợ tại tranminhdung.vn

tranminhdung.vn sẽ quy định các mức an toàn, cảnh báo và xử lý đối với từng tỷ lệ này:

– Mức an toàn: Nhà đầu tư sẽ được giao dịch chứng khoán phái sinh tối đa cho tới khi tỷ lệ đạt mức an toàn này.

Mức cảnh báo: Khi vượt quá mức này, tranminhdung.vn sẽ gọi bổ sung ký quỹ và nhà đầu tư phải nộp thêm ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế để tỷ lệ về thấp hơn hoặc bằng mức an toàn.

– Mức xử lý: Tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị xử lý đóng vị thế nếu vượt quá mức này.

Xem thêm: Giới Thiệu Công Ty Môi Trường Đô Thị Kiến An Đô Thị Hải Phòng

tranminhdung.vn sẵn sàng đồng hành cùng mọi nhà đầu tư trên thị trường Chứng khoán phái sinh.

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Hoặc gọi tổng đài 1900545409 để được tư vấn trực tiếp.

Kính chào quý nhà đầu tư !
 - Hiện tại chúng tôi nhận thấy tiềm năng thị trường Forex là rất lớn tại Việt Nam hiện nay, không ít nhà đầu tư Việt tham gia thị trường trong thời gian qua. Chúng tôi chúc mừng cho những nhà đầu tư đã và đang thành công trên thị trường này. Bên cạnh đó chúng tôi mang đến cơ hội hợp tác với những nhà đầu tư chưa thực sự thành công, chưa có được lợi nhuận an toàn, đang thua lỗ trên thị trường này.
 - Công ty của chúng tôi ra đời với mong muốn cùng quý nhà đầu tư nắm bắt cơ hội đầu tư an toàn, cùng nhau hợp tác để đi đến thành công hơn với Forex.
 - Chúng tôi là một tổ chức liên kết đầu tư, tư vấn trung gian, lợi nhuận của đối tác cũng là lợi nhuận của chúng tôi !

Belfx là gì

  • Khó khăn của chúng tôi hiện tại: Vốn đầu tư ít ỏi do đó hiệu quả lợi nhuận mang lại theo tỉ lệ % trên vốn là quá ít.
  • Thuận lợi của quý nhà đầu tư: Có nguồn vốn dồi dào
 Mong muốn chung của chúng ta: Có mức lợi nhuận ổn định trên số vốn tương đối

 - Hình thức hợp tác:

  • Chúng tôi sẽ cung cấp chiến lược, nhận định hỗ trợ giao dịch trên các cặp tiền tệ và hàng hóa : EUR/USD, UCHF/USD, GBP/USD, GOLD, OIL. Liên hệ qua mail:
  • Thời gian làm việc: 08h00-22h00 mỗi ngày
  • Tín hiệu giao dịch: Chúng tôi sẽ update cụ thể tại room khi có chiến lược trên bất kì cặp tiền hay loại hàng hóa kể trên. Tín hiệu của chúng tôi sẽ rất hạn chế (có thể có ngày không có tín hiệu giao dịch nào), vì quan điểm đầu tư của chúng tôi chậm mà chắc, cố gắng với rủi ro thấp nhất .
  • Xem lịch sử giao dịch của chúng tôi tại: http://goo.gl/cl1EOS
(Chú ý: trong khoảng thời gian này chúng tôi không khuyến khích quý nhà đầu tư giao dịch theo chúng tôi với mỗi lệnh giao dịch quá 5% tài khoản, vì đây cũng là một trong nhưng tiêu chí về quản lí vốn của chúng tôi nếu có sự hợp tác).
 

- Để thuận tiện việc tìm hiểu và hợp tác quý đối tác có thể tạo tài khoản demo chơi thử với sàn thật 100%, mọi chi tiết tạo tài khoản xem qua tại:  http://goo.gl/QdwhEe

- Sau thời gian này nếu quý nhà đầu tư, tổ chức quỹ đầu tư cảm thấy hiệu quả tốt thì chúng tôi sẽ đề xuất đến quý nhà đầu tư các hình thức hợp tác đôi bên cùng có lợi !
 - Để có thể trao đổi quý nhà đầu tư add skypeheromobi và chỉ cần cho biết tên để dễ trao đổi
 - Lưu ý: Chúng tôi không phải là IB của bất kì sàn nào tại VN hay nước ngoài nên không có việc dùng chiêu thức để lôi kéo nhà đầu tư, hình thức của chúng tôi kêu gọi để mong muốn tìm ra được đối tác chân chính và mong muốn hình thành nên một tổ chức quỹ đầu tư thành công thực sự trên thị trường này.

Vì tương lai trader Việt tươi sáng hơn !