throw that bitch a bagel là gì - Nghĩa của từ throw that bitch a bagel

throw that bitch a bagel có nghĩa là

Hành động ném một chiếc bánh mì tròn trong không khí đến một con chó cái, bởi vì chó cái yêu bánh mì tròn.(Trong một số trường hợp, bánh mì tròn là từ đồng nghĩa với ngăn xếp tiền, vì bánh mì tròn được làm bằng bột)

Thí dụ

Ném cái chó cái mà một chiếc bánh mì tròn.Bitches Tình yêu Bagels.