twat on a fishcake là gì - Nghĩa của từ twat on a fishcake

twat on a fishcake có nghĩa là

Biểu hiện của tức giận Suprise.Người dùng như bị sốc như anh ta sẽ tìm thấy nếu anh ta tìm thấy.

Thí dụ

"Ten quid cho một pint! Twat trên một bánh cá !!"