Có 2 nguồn thu nhập quyết toán thuế o dau năm 2024

Hiện nay, không ít người có thu nhập từ 2 nơi trở lên, bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác. Vậy thuế TNCN khi làm ở 2 nơi quyết toán như thế nào? Người lao động cần lưu ý các quy định về thuế TNCN để thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Có 2 nguồn thu nhập quyết toán thuế o dau năm 2024
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN ở 2 nơi.

1. Căn cứ quyết toán thuế TNCN khi làm ở 2 nơi

Có rất nhiều lao động có thu nhập chịu thuế ở 2 nơi trong một kỳ tính thuế. Tùy từng đối tượng cụ thể và trường hợp cụ thể mà thực hiện quyết toán thuế theo quy định của Pháp luật về thuế.

1.1. Căn cứ quyết toán thuế TNCN khi làm ở 2 nơi

Mỗi cá nhân có thể có nhiều nguồn thu nhập khác nhau như thu nhập từ tiền công tiền công, tiền lương, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản… Hiện nay căn cứ quyết toán thuế TNCN căn cứ theo:

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các Luật sửa đổi
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
 • Công văn 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/3/2023
 • Các văn bản pháp lý liên quan khác…

Theo đó, cá nhân có thu nhập chịu thuế từ 2 nơi tùy từng trường hợp sẽ thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. \>> Tham khảo: Cách tính thuế TNCN cho thuê tài sản.

1.2. Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Thời hạn quyết toán thuế TNCN Căn cứ Quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 44, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

 • Đối với tổ chức trả thu nhập: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Lưu ý:

 • Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 • Người nộp thuế không bị phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn nếu Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định.

2. Quyết toán thuế khi có thu nhập chịu thuế ở 2 nơi

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN khi làm việc ở 2 nơi cần thực hiện theo hướng dẫn của Pháp luật về thuế. Cụ thể theo hướng dẫn quyết toán thuế TNCN tại Công văn 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022 của mùa quyết toán thuế năm 2023 cụ thể như sau:

Có 2 nguồn thu nhập quyết toán thuế o dau năm 2024
Quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế.

2.1. Quyết toán thuế TNCN khi làm ở 2 nơi đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Cá nhân cư trú trực tiếp thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế (không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định) nếu làm việc ở 2 nơi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà. Đồng thời cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và chưa khấu trừ thuế trong năm. Đồng thời cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

2.2. Quyết toán thuế TNCN khi làm ở 2 nơi đối với cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân làm việc ở 2 nơi ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong các trường hợp như sau:

 • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế (tính cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch).
 • Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống.
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế (tính cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch) và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Lưu ý:

Trường hợp sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân thì phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế xử lý như sau: \=> Tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN”. Nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế. \=> Cá nhân nhận chứng từ khấu trừ thuế sau đó trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

3. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Có 2 nguồn thu nhập quyết toán thuế o dau năm 2024
Thực hiện khai quyết toán thuế TNCN online tiết kiệm thời gian và chi phí.

3.1. Đối với cá nhân quyết toán thuế TNCN trực tiếp

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp có thu nhập chịu thuế ở 2 nơi và trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế được xác định cụ thể như sau: (1) Nộp tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm đối với trường hợp:

 • Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ; Nếu người nộp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

(2) Nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú đối với trường hợp:

 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân;
 • Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.
 • Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
 • Cá nhân cư trú trong năm không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

(3) Nộp tại cơ quan thuế nơi trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập

 • Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên mà cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

(4) Nộp tại cơ quan thuế nơi quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng

 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

(5) Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ giảm thuế

 • Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế chính là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ giảm thuế. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ giảm thuế có trách nhiệm xử lý hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

3.2. Đối với tổ chức trả thu nhập

Đối với tổ chức trả thu nhập được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

4. Những lưu ý khi nộp thuế TNCN khi làm ở 2 nơi

Có rất nhiều lao động làm việc ở 2 nơi đồng thời có thu nhập chịu thuế ở 2 nơi do đó việc quyết toán thuế cũng phức tạp hơn. Người lao động có thu nhập từ 2 nơi trở lên cần lưu ý các điểm sau:

 • Thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định
 • Xác định rõ nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp của mình
 • Có trách nhiệm khai thuế TNCN đối với tất cả các khoản thu nhập của mình. Trong nhiều trường hợp được ủy quyền cho một trong các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế hộ.

Cá nhân có thu nhập 2 nơi thì quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.nullCách tính thuế thu nhập cá nhân làm 2 nơi - Quyết toán - BHXHketoanthienung.net › cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-co-thu-nhap-2-noinull

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mất bao lâu?

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN trước: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN: Chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệnull02 cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online CHI TIẾT - MISA MeInvoicewww.meinvoice.vn › tin-tuc › hoan-thue-thu-nhap-ca-nhannull

Những ai cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương và tiền công từ nhiều nguồn khác nhau thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.nullHướng dẫn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online năm 2024ebh.vn › tin-tuc › quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhannull

Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương và tự kinh doanh thì quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.nullTự quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ ở đâu?thuvienphapluat.vn › lao-dong-tien-luong › tu-quyet-toan-thue-thu-nhap-c...null