dropped a facebook group on it là gì - Nghĩa của từ dropped a facebook group on it

dropped a facebook group on it có nghĩa là

Khi bạn sử dụng tên của nhóm Facebook trong một đối số để chứng minh một điểm và/hoặc xúc phạm hoặc làm tổn thương ai đó.

Thí dụ

Joanie: Tại sao bạn rất buồn về việc tôi hẹn hò với đứa trẻ đó? Zane: Thật đau khi xem người bạn yêu, yêu người khác. Mike: Chết tiệt, chỉ bỏ một nhóm Facebook trên đó.